Biyografi

Dr. Yeşim Güleç Aslan

Dr. Güleç Aslan, 1995 yılında ODTÜ’den Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında lisans, 2002 yılında Marmara Üniversitesinden Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında yüksek lisans derecelerini aldı. 2008 yılında ise Anadolu Üniversitesinden Özel Eğitim alanında “Otistik çocuklar için davranışsal eğitim programı (OÇİDEP) ev uygulaması sürecinin ve sonuçlarının incelenmesi” başlıklı teziyle doktora derecesini aldı. 1995-2010 yılları arasında çeşitli kurumlarda psikolojik danışman ve özel eğitim uzmanı olarak çalışmıştır. Halen, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü ve İstanbul Bilim Üniversitesi Psikoloji bölümünde (yarı-zamanlı) öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. 2015 Eylül-Kasım döneminde Atlanta’da bulunan Emory Üniversitesi ve Marcus Otizm Merkezinde (Emory University, Department of Pediatrics, School of Medicine, Marcus Autism Center) otizm spektrum bozukluğu ve uygulamalı davranış analizi konularında uygulama ve araştırma etkinliklerine katılmak, nitel bir araştırma yürütmek, uygulamalı davranış analizi süpervizyon toplantılarına katılmak, uygulama gözlemleri yürütmek ve uzmanlarla işbirliği kurmak amaçlarıyla misafir öğretim üyesi olarak bulunmuştur. Çalışma alanları arasında Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) olan çocukların eğitimi, OSB alanında eğitimci eğitimi ve uygulamalı davranış analizi yer almaktadır. Ayrıca, uygulamalı davranış analizi, otizm spektrum bozukluğu, oyun ve şarkı öğretimi, kaynaştırma, atipik çocuk psikolojisi gibi dersleri yürütmektedir.

 

Eğitim Bilgileri

Doktora, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Özel Eğitim Anabilim Dalı, Türkiye 2003 - 2008
Yüksek Lisans, Marmara Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı/Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Programı, Türkiye 1999 - 2002
Lisans, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi , Eğitim Bilimleri Bölümü/Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Programı, Türkiye 1990 - 1995

Yabancı Diller

İngilizce, B2 Orta Üstü

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

Eğitim Yönetimi ve Planlama, Picture Exchange Communication System (PECS) Level 1 Training Certificate of Attendance, Pyramid Educational Consultant, Inc., 2015
Eğitim Yönetimi ve Planlama, Using Evidence Based Naturalistic Teaching Strategies, International Conference for Autism, 2014
Eğitim Yönetimi ve Planlama, Activity-based intervention with young children, 19. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, 2009
Eğitim Yönetimi ve Planlama, Responsive education and prelinguistic milieu teaching, 19. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, 2009
Eğitim Yönetimi ve Planlama, Eğitimsel planlama için otizm tarama aracı (ASIEP-2), 2. İzmir Uluslararası Özel Eğitim ve Otizm Sempozyumu, 2008
Eğitim Yönetimi ve Planlama, Using activity schedules, 2nd International Conference on Special Education, 2008
Eğitim Yönetimi ve Planlama, WEAP (Wisconsin Early Autism Project) Early Intensive Behavioral Intervention, WEAP, 2007
Eğitim Yönetimi ve Planlama, Küçük Adımlar Erken Eğitim Programı, Anadolu Üniversitesi, 2002
Eğitim Yönetimi ve Planlama, Küçük Adımlar Erken Eğitim Programı, Anadolu Üniversitesi, 2002
Diğer, Çocuk Psikodraması, İstanbul Psikodrama Enstitüsü, 2001
Diğer, Psikodrama Grup Psikoterapisi, İstanbul Psikodrama Enstitüsü, 2001

Yaptığı Tezler

Doktora, Otistik Çocuklar için Davranışsal Eğitim Programı (OÇİDEP) ev uygulaması sürecinin ve sonuçlarının incelenmesi, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Özel Eğitim Anabilim Dalı, 2008
Yüksek Lisans, Ergenlerin öfke yaşantıları, benlik algıları ve akademik başarı ilişkileri, Marmara Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı/Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Programı, 2002

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Eğitim, Özel Eğitim, Diğer

Mesleki Deneyim

Merkez Müdürü, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Otizm Uygulama Ve Araştırma Merkezi, 2017 - Devam Ediyor
Bölüm Başkanı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Özel Eğitim Bölümü, 2016 - Devam Ediyor
Diğer Akademik Görev, İstanbul Bilim Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, 2011 - Devam Ediyor
Diğer Akademik Görev, Emory University, Department Of Pediatrics, School Of Medicine, Marcus Autism Center , Marcus Autism Center , 2015 - 2015
Bölüm Başkanı, Sakarya Üniversitesi, Özel Eğitim Bölümü, 2011 - 2013
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, Sakarya Üniversitesi, Özel Eğitim Bölümü, 2010 - 2013
Diğer İdari Görev, Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezleri, Özel Eğitim, 2006 - 2010
Diğer Akademik Görev, Marmara Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü, 2006 - 2007
Diğer İdari Görev, Milli Eğitim Bakanlığı'na Bağlı Resmi Ve Özel Okullar, Rehberlik Servisi, 1995 - 2006

Yönetilen Tezler

Arıkan S., Aslan Y. G. , İşitme engelli çocukların annelerinin stres düzeyini ve evlilik doyumlarını yordayan değişkenlerin incelenmesiExamining the predictors of stress level and marital adjustment of mothers that have hearing impaired children, Yüksek Lisans, M.MUHSİNE(Öğrenci), 2017

Jüri Üyelikleri

Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma Jürisi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Ocak, 2016
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma Jürisi, Marmara Ünivesitesi, Haziran, 2014
Tez Savunma (Doktora), Tez Savunma Jürisi, Anadolu Üniversitesi, Haziran, 2012

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitap & Kitap Bölümleri

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Diğer Yayınlar

Desteklenen Projeler

ASLAN Y. G. , AYYILDIZ E., TUNÇER D., KILIÇ Ç., Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje, Çoklu Zeka Kuramına Göre Okul Öncesi Dönemdeki Özel Yetenekli Çocuklara Yönelik Özel Tasarımlı Alanların Oluşturulması, 2017 - 2017
ASLAN Y. G. , TÜBİTAK Projesi, Problem davranışların azaltılmasında aileler ve öğretmenler tarafından uygulanan olumlu davranışsal destek programının etkileri ve bu programa ilişkin aile ve öğretmen görüşleri, 2005 - 2008

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

Sakarya University Journal of Education, Editör, 2016 - Devam Ediyor

Bilimsel, Dernek Organizasyon ve Kuruluşlarındaki Üyelikler / Görevler

Üye, 2007 - Devam Ediyor
Üye, 2003 - Devam Ediyor
Üye, 1995 - Devam Ediyor

Katıldığı Bilimsel Toplantılar

28. Özel Eğitim Kongresi, Eskişehir, Ekim, 2018
III.International Conference The West Of The East, The East Of The West, Ohrid, Haziran, 2018
VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi-ULEAD, Çanakkale, Nisan, 2017
International Conference on Social Science, Literature, Business and Education Conference, Wien, Mart, 2017
26. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Eskişehir, Ekim, 2016
12. Uludağ Pediatri Kış Kongresi, Bursa, Mart, 2016
ABAI’s 41st Annual Convention, Texas, Mayıs, 2015
'Uluslararası Otizm Konferansı - ULOK' (International Conference for Autism-INCA), Antalya, Kasım, 2014
International Journal of Arts and Science Konferansı, Massachusetts, Haziran, 2014
Eighth Annual Autism Conference, Kentucky, Ocak, 2014
2nd World Conference on Educational and Instructional Studies, WCEIS, Antalya, Kasım, 2013
23. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Bolu, Ekim, 2013
Inaugural European Conference on Education, Brighton, Haziran, 2013
22. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Trabzon, Kasım, 2012
ABAI (Association for Behavior Analysis International), Sixth Annual Autism Conference, Pennsylvania, Ocak, 2012
Sixth International Conference, Granada, Kasım, 2011
TODEV Uluslararası Katılımlı Yetişkinlik Döneminde Otizmli Bireylerin Eğitim, Bakım ve Rehabilitasyonu Çalıştayı, İstanbul, Temmuz, 2011
20. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Gaziantep, Ekim, 2010
19. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Muğla, Haziran, 2009
Sabancı Üniversite’si Eğitimde İyi Örnekler Konferansı, İstanbul, Nisan, 2009
18. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Konya, Kasım, 2008
2. Uluslararası Özel Eğitim Konferansı, Antalya, Haziran, 2008
2. Uluslararası Özel Eğitim Konferansı, Muğla, Haziran, 2008
17. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, İzmir, Eylül, 2007
15. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Ankara, Kasım, 2005
14. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Bolu, Ekim, 2004

Bilimsel Hakemlikler

TÜBİTAK Projesi
TÜBİTAK Projesi
TÜBİTAK Projesi
TÜBİTAK Projesi
TÜBİTAK Projesi
Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
TÜBİTAK Projesi
TÜBİTAK Projesi
TÜBİTAK Projesi
TÜBİTAK Projesi
Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
TÜBİTAK Projesi
Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
TÜBİTAK Projesi
Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
TÜBİTAK Projesi
TÜBİTAK Projesi
Harran Education Journal (HEJ), Hakemli Bilimsel Dergi, Haziran 2018
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, Hakemli Bilimsel Dergi, Mayıs 2018
MEDENİYET ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, Hakemli Bilimsel Dergi, Nisan 2018
MEDENİYET ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, Hakemli Bilimsel Dergi, Nisan 2018
TÜBİTAK Panelist, Diğer Dergiler, Mart 2018
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Hakemli Bilimsel Dergi, Şubat 2018
Hacettepe UniversityJournal of Education, Hakemli Bilimsel Dergi, Ocak 2018
Turkish Studies Türkoloji Araştırmaları, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Aralık 2017
Medeniyet Eğitim Araştırmaları Dergisi (MEAD), Hakemli Bilimsel Dergi, Haziran 2017
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (KUYEB) Educational Sciences: Theory & Practice , SSCI Kapsamındaki Dergi, Nisan 2017
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi (HAYEF) , Hakemli Bilimsel Dergi, Mart 2017
19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, Hakemli Bilimsel Dergi, Haziran 2016
Seminer dış danışman, Diğer Dergiler, Nisan 2016
19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Hakemli Bilimsel Dergi, Mart 2016
19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, Hakemli Bilimsel Dergi, Mart 2016
2229 dış danışman, Diğer Dergiler, Şubat 2016
Eğitimde Kuram ve Uygulama , Hakemli Bilimsel Dergi, Nisan 2015
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (KUYEB) Educational Sciences: Theory & Practice , Hakemli Bilimsel Dergi, Nisan 2015
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (KUYEB) Educational Sciences: Theory & Practice , Hakemli Bilimsel Dergi, Kasım 2014
Sakarya University Journal of Education (SUJE), Hakemli Bilimsel Dergi, Ekim 2013
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (KUYEB) Educational Sciences: Theory & Practice , Hakemli Bilimsel Dergi, Ekim 2013
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (KUYEB) Educational Sciences: Theory & Practice , Hakemli Bilimsel Dergi, Haziran 2013
International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECSE), Hakemli Bilimsel Dergi, Haziran 2013
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (KUYEB) Educational Sciences: Theory & Practice , Hakemli Bilimsel Dergi, Aralık 2012
International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECSE), Hakemli Bilimsel Dergi, Ekim 2012
Sakarya University Journal of Education (SUJE), Hakemli Bilimsel Dergi, Eylül 2012
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Hakemli Bilimsel Dergi, Şubat 2012
Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, Hakemli Bilimsel Dergi, Ağustos 2011
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (KUYEB) Educational Sciences: Theory & Practice , Hakemli Bilimsel Dergi, Nisan 2011
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (KUYEB) Educational Sciences: Theory & Practice , Hakemli Bilimsel Dergi, Nisan 2011
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (KUYEB) Educational Sciences: Theory & Practice , Hakemli Bilimsel Dergi, Şubat 2011
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (KUYEB) Educational Sciences: Theory & Practice , Hakemli Bilimsel Dergi, Şubat 2002

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

Maltepe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Rehberlik ve Araştırma Merkezi çalıştay, Davetli Konuşmacı, İstanbul, Türkiye, 2018 - 2018
Van İpekyolu Belediyesi Engelsiz Yaşam Akademisi Otizm, Davetli Konuşmacı, Van, Türkiye, 2018 - 2018
Otizm Erken Tanı ve Yoğun Eğitim Sempozyumu, Davetli Konuşmacı, İstanbul, Türkiye, 2018 - 2018
Eyüp Belediyesi Otizme Genel Bakış, Davetli Konuşmacı, İstanbul, Türkiye, 2018 - 2018
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi (KISBÜ) Seminerleri, Davetli Konuşmacı, Lefkoşa, Kıbrıs (Kktc), 2017 - 2017
TİGRİS Bisiklet ve Özel Sporcular Kulübü Nisan 2017 Ayı Otizm Farkındalık Ayı Sempozyumu, Davetli Konuşmacı, Diyarbakır, Türkiye, 2017 - 2017
GEYESE Gelişimsel Yetersizlik Sempozyumu, Davetli Konuşmacı, Konya, Türkiye, 2017 - 2017
"Hayata Tutunuyorum" projesi kapsamındaki sempozyum, Davetli Konuşmacı, Sakarya, Türkiye, 2015 - 2015
Sakarya Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Engelli Öğrenci Birimi Otizm Farkındalık Ayı Etkinlikleri’nde seminer, Davetli Konuşmacı, Sakarya, Türkiye, 2014 - 2014
Sakarya’da Eğitim Araştırmaları Çalıştayı, Davetli Konuşmacı, Sakarya, Türkiye, 2012 - 2012
Kadıköy Belediyesi Etkinlikleri, Davetli Konuşmacı, İstanbul, Türkiye, 2009 - 2009
İstanbul Kalkınma Ajansı “Çalışmama engel yok’ projesi kapsamındaki sempozyum, Davetli Konuşmacı, İstanbul, Türkiye, 2009 - 2009
3. İstanbul Otizm Eğitim Günleri kapsamındaki sempozyum, Davetli Konuşmacı, İstanbul, Türkiye, 2008 - 2008
Kadıköy Belediyesi Sempozyum, Davetli Konuşmacı, İstanbul, Türkiye, 2008 - 2008
17. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Davetli Konuşmacı, İzmir, Türkiye, 2007 - 2007
Engelli Aileleri Eğitim ve Bilgilendirme konulu Avrupa Birliği Projesi, Davetli Konuşmacı, İstanbul, Türkiye, 2006 - 2006
Engelli Aileleri Eğitim ve Bilgilendirme konulu Avrupa Birliği Projesi, Davetli Konuşmacı, İstanbul, Türkiye, 2006 - 2006
M.E.B. İstanbul İli Rehber Öğretmenler Toplantısı, Davetli Konuşmacı, İstanbul, Türkiye, 2001 - 2001

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS):11
h-indeksi (WOS):2

Ödüller

ASLAN Y. G. , Prof. Dr. Yahya ÖZSOY Toplum Hizmetleri Teşvik Ödülü, TOVAK, Aralık 2011
ASLAN Y. G. , T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı. Proje Yarışması Tohum Vakfı Özel İkincilik ödülü, T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı. Proje Yarışması Tohum VakfI, Eylül 2004
ASLAN Y. G. , T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı Proje Yarışması, T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Eylül 2004