Publications & Works

Articles Published in Other Journals

THE PROBLEM OF SELF: INQUIRY OF PERFORMATIVE SELF IN THE POLITICAL AND METAPHYSICAL CONTEXT

Felsefi Düşün - Akademik Felsefe Dergisi, no.14, pp.1-29, 2020 (Other Refereed National Journals)

On Humanism Human Nature, Biotechnology and Biopolitics in the Digital Age

Kutadgubilig: Felsefe Bilim Araştırmaları Dergisi, no.39, pp.59-86, 2019 (Other Refereed National Journals)

İlişkiselliğin İki Yönü: Şehir ve Beden

İDEALKENT, vol.9, no.24, pp.456-484, 2018 (Other Refereed National Journals)

Çağdaş Feminist Kuramlar Açısından Feminist Öznenin İmkanı

Felsefe Arkivi, no.47, pp.1-24, 2017 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Evil and Violence in the Context of Ethics, Politics and Democracy

INSAN & TOPLUM-THE JOURNAL OF HUMANITY & SOCIETY, vol.7, no.2, pp.113-140, 2017 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier

Geleneksel ile Modern Sanat Anlayışlarında Sanatın Kötülükle İlişkisi

Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırma, no.33, pp.805-823, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kötülük Nereden Gelir?

Lacivert Dergi, no.14, 2015 (National Non-Refereed Journal)

KÖTÜLÜK İNŞA MI DOĞA MI?

LACİVERT, no.11, pp.16-18, 2015 (National Non-Refereed Journal)

KÖTÜLÜK: 21.YÜZYILDA İNSANIN KÖTÜLÜĞÜ VE YALNIZLIĞININ YAZGISI

LACİVERT, no.9, pp.50-52, 2015 (National Non-Refereed Journal)

EY HAZRETİ İNSAN

BAB-İ ŞEVKAT, no.7, pp.26-28, 2014 (National Non-Refereed Journal)

ŞEHİRLERİN MARKALAŞTIRILMASI VE MARKANIN YÖNETİMİ

SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER DERGİSİ, vol.5, no.1, pp.537-547, 2013 (Other Refereed National Journals)

Dinde Reformasyon: Whitehead ve Yeni Hristiyanlık

Kutadubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, no.21, pp.129-142, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Whiteheadçi Süreç Felsefesinde Metafizik

Us Atölyesi, no.21, pp.19-24, 2012 (Other Refereed National Journals)

Faust: Tutkunun Sınırında Tanrı ve Şeytan

Hayal Perdesi, no.15, pp.10-14, 2012 (Other Refereed National Journals)

Türkiye’de Felsefî Antropoloji Çalışmaları: "Takiyettin Mengüşoğlu ve Felsefî Antropoloji Gelece-(ne)-ği"

TALİD Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, vol.9, no.17, pp.539-552, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Filozof Mimar Turgut Cansever

1453 İstanbul Kültür ve Sanat Dergisi, no.11, pp.20-24, 2011 (Other Refereed National Journals)

İbn Haldun’a göre İnsan, Toplum ve Ekonomi

DiVAN Disiplinlerarası Araştırma Dergisi, vol.21, pp.197-205, 2006 (Other Refereed National Journals)

Batı Felsefe Tarihinde Etkin Model olarak Tanımlanan İnsan: Modern Özne

AKADEMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, vol.17, pp.119-150, 2003 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Concept Of “Parenting” And Child In Terms Of Bioethıcs Debates Of 21st Century

6. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi, İstanbul, Turkey, 05 March 2020, pp.106-107

Şehrin Dili '19, İstanbul, Turkey, 18 - 20 September 2019, pp.1-2

İnsandan Sonrası Tartışmalarının Gölgesinde “Yine Yeniden” Hak ve Özgürlük

2. Ulusal Çağdaş Siyaset Felsefesi , İstanbul, Turkey, 13 - 14 December 2018, pp.33-35

Şehir: Sahne, Vitrin, Sokak, Beden ve Özgürlük

II. Uluslararası Felsefe Kongresi, Bursa, Turkey, 11 October 2012, pp.805-812

Bölgesel Kalkınma Stratejileri ve Yaratıcı Endüstriler

Fırat Kalkınma Ajansı Uluslararası Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, Malatya, Turkey, 22 September 2011, pp.193-200

Books & Book Chapters

“What Is the Self ” or “Who Is the Self ” After Cartesian Cogito

in: Philosophical Problems in the Contemporary World, Dilek Arlı Çil,Nihal Petek Boyacı, Editor, Peter Lang Publishing, Inc., Berlin, pp.67-86, 2019

Dönüş: Kadın Acı ve Göç

in: Eskiyemen Filmler / Timeless Movies, Saydam B., Editor, Küre Yayınları, İstanbul, pp.42-48, 2017

Whitehead: Bir Yöntem Olarak Metafizik

in: Kant Sonrası Metafizik Tartışmalar, Yılmaz, E., Editor, Küre, İstanbul, pp.301-343, 2012

Other Publications