The Impact of Economic Growth, Unemployment and Inflation on Informal Employment in Turkey: an ARDL Bounds Test Approach


Creative Commons License

Keskin A.

Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, no.80, pp.451-474, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.26650/jspc.2021.80.000053
  • Journal Name: Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.451-474

Abstract

The globalization of the economy has caused the use of informal labor in many sectors and countries. Policies and measures to solve this problem have been attempted, but informal employment has become a difficult problem to solve, both worldwide and in Turkey. Changes in macroeconomic factors impact informal employment, in addition to policies toward informal employment. The aim of this study is to reveal the relationship between economic growth, unemployment and inflation with informal employment. For this purpose, the long-term and short-term relationships of economic growth, unemployment, and inflation indicators on informal employment have been analyzed. In this study, quarterly data collected from CBRT and TurKStat for the years 2004-2020 has been utilized. The long and short term effects of the factors determined on informal employment were analyzed using the ARDL bounds test. All of the long term coefficients are statistically significant. There is a long-term relationship between economic growth, unemployment, inflation and informal employment. CointEq (-1) 45% of the imbalances that occur in the short term disappear. According to the empirical results, it is expected that a 1unit increase in economic growth and inflation will create a decrease of 0.233 and 0.039, respectively. 1 unit of increase in unemployment is expected to create an increase of 0.991 on informal employment.

Günümüz iş yaşamında, çalışanların yaptıkları işlerine ilişkin pozitif ya da negatif duygularının kişilerin iş hayatı, hatta özel yaşamları üzerindeki etkisi giderek önem kazanmaya başlamıştır. Bu çalışmada amaç; son günlerde tüm dünyayı etkileyen Covid-19 salgınında önemi daha da ön plana çıkan meslek elemanlarından olan ve birçok risk ile karşı karşıya kalarak yoğun iş yükü altında görev yapan sağlık görevlilerinden hemşirelerin, yaptıkları işe ilişkin duygular, iş stresi ve tükenmişliklerinin, işten ayrılma niyetleri üzerindeki etkisini incelemektir. Bir modele dayalı olarak geliştirilen hipotezler çerçevesinde, Karaman Devlet Hastanesi’nde görev yapan hemşirelerden 263 kişilik bir örneklemden elde edilen verilerin regresyon analizi ile değerlendirilmesi sonucunda işten ayrılma niyetini, stres, tükenmişlik ve işe ilişkin duyguların anlamı bir şekilde yordadığı (R2=0,18), ve tüm değişkenler bir arada %26 sını açıkladığı (R2=O,26) görülmüştür. İşe ilişkin negatif duygusal iyilik halinin, stres (r= 0,523, p <0,01), işten ayrılma niyeti (r= 0,404, p < 0,01) ve tükenmişlik (r= 0,604, p < 0.01) değişkenleri ile pozitif yönde ve anlamlı ilişkiler sergilediği belirlenmiştir. Benzer şekilde işe ilişkin pozitif duyguların ise, işten ayrılma niyeti (r= -0,332, p <0,01), stres (r= -0,270, p < 0,01) ve tükenmişlik değişkenleri ile (r= -0,197, p < 0,01) negatif ilişki içinde olduğu görülmüştür