Analysis of electromyographic signals by a microcomputer


KARAGÖZOĞLU B.

Bulletin of İstanbul Technical University, vol.48, no.2, pp.197-212, 1995 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 48 Issue: 2
  • Publication Date: 1995
  • Title of Journal : Bulletin of İstanbul Technical University
  • Page Numbers: pp.197-212

Abstract

The Electromyogram (EMG) is biopotential signal 'generated during the muscular work. The EMG waveform appears very much like a random noise and it occupies a frequency spectrum that may go up to a few kilohertz. The energy of the signal is a function of the amount of muscular activity and electrode placement. A lot has been done to analyze the EMG to find out a reliable indicator of the muscular activity and understand physiological status of different muscles. The investigation of the frequency spectrum of the EMG is obtained via the fast Fourier transform algorithm using a microcomputer. The results are presented in a novel fashion in the form of three dimensional spectral plots. A global view of the variation of the spectrum with the time is obtained.
Elektromyogram (EMG) kasların kasılması sırasında üretilen bir biyogerilimdir. EMG dalga şekli rastgele gürültüye benzer ve frekans spektrumu birkaç kilo hertze kadar uzanır. İşaretin enerjisi kas hareketinin bir göstergesi olup elektrod konumuna göre de degişir. EMG'yi kas hareketinin güvenilir bir göstergesi olarak incelemek ve değişik kasların fizyolojik durumunu anlamak için çok çalışmalar yapılmıştır. Genellikle kullanılan yaklaşım işaretin frekans bileşenlerinin araştırımasıdır. Bu çalışmada bir mikrobilgisayar yardımı ile hızlı Fourier donüşümleri yoluyla EMG'nin frekans spektrumu elde ediliyor. Sonuçlar yeni bir biçimde üç boyutlu spektral grafikler şeklinde sunuluyor. Spektrumun zamana gore degişiminin genel bir gorüntüsü elde ediliyor.