Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde İhmal Edilen Bir Olgu Dijital Kültür Süreci


İnce B., Beyce E.

Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, pp.223-238, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2015
  • Journal Name: Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi
  • Page Numbers: pp.223-238

Abstract

Dijital yerlilerin yoğun kullandıkları araçların arasında internet, sosyal ağlar ve bir medya unsuru olan televizyon sayılabilir. Bu bağlamda yapılması gereken şeylerin başında ise; dijital yerlilerin kullandığı ortamların öğrenime uygun hâle getirilmesi ya da gerekirse duruma uygun şekilde yeniden düzenlenmesi gelmektedir. Yabancılara Türkçe öğretiminde hedef kitlenin ağırlıklı olarak dijital yerlilerden oluştuğu ve bu kitlenin televizyonu yoğun olarak kullandığı dü- şünülecek olursa televizyon programlarının da eğitim öğretime uygun bir şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiği görülecektir. Açıklayıcı araştırma niteliğindeki bu çalışmada nicel araştırma stratejilerinden deneysel yöntem kullanılmıştır. Çalışmanın evrenini Sakarya Üniversitesi TÖMER’de öğrenim gören 198 öğrenci, örneklemini ise aynı kurumda eğitim alan 22 öğrenci oluşturmaktadır. Elde edilen veriler frekans ve yüzde ile analiz edilmiştir