“Oikonomia”dan "İlm-i Tedbir-i Menzil"e Sabri Orman’da Klasik Dönem İktisat Düşüncesi ve İktisat Disipliniyle İlişkisi


Creative Commons License

Kalkavan H.

in: Sabri Orman'ı Anlamak: Bir Mütefekkirin Düşünce Dünyasının İzinde, M. Babacan,A. F. Aysan, Editor, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul, pp.75-82, 2021

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: İstanbul Ticaret Odası
  • City: İstanbul
  • Page Numbers: pp.75-82
  • Editors: M. Babacan,A. F. Aysan, Editor

Abstract

Sabri Orman’ın klasik döneme dair iktisat düşüncesinin ve modern iktisat disipliniyle ilişkisinin değerlendirildiği bu çalışmada, ilk olarak giriş olan bu bölümde genel hatlarıyla klasik iktisat düşüncesi ve Orman’ın bu minvalde perspektifi irdelenmiştir. Sonrasında ikinci bölümde “oikonomia” ve “ilm-i tedbîr-i menzil” kavramları açıklanmış ve bunların felsefî temel, benzerlikler ve farklı- lıkları tanımlanmıştır. Müteakiben üçüncü bölümde ise Sabri Orman’ın metodolojisi incelenmiş; klasik iktisat kavramlarına atfettiği önem ve bu kavramlar bağlamında modern iktisat düşüncesi ile kurmaya çalıştığı irtibat değerlendirilmiştir. Son olarak çalışma, ele alınan konuların hülasa edildiği, ahlak ve iktisat ilişkisinin tekrar kurulmasının insan ve toplum adına ehemmiyetinin irdelendiği sonuç bölümüyle tamamlanmıştır.