Pubertal Yaştaki Juvenil İdiyopatik Artritli Hastalarda Kemik Yaşının Değerlendirilmesi


Ergüven M., Yüksel Karatoprak E. , Hamzah Ö.

çocuk dergisi, cilt.10, ss.24-28, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 10 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2010
  • Dergi Adı: çocuk dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.24-28

Özet

Amaç: Kronik hastalıklarda büyümenin ve iskelet maturasyonunun geri kaldığı bilinmektedir. Kronik sistemik bir hastalık olan ve uzun süre yüksek doz NSAİİ, steroid ve immunsupresif ilaçların kullanıldığı Juvenil İdiyopatik Artrit’in (JİA) büyüme üzerine olumsuz etkisi mevcutur. Büyümeyi sağlayan en önemli faktör iskelet büyümesidir. Kemik yaşı iskelet maturasyonunun bir göstergesi olup, kronolojik yaşa göre ±2 yıl farklılık gösterebilir. Bu çalışmada JİA’li hastalarda kemik yaşının nasıl etkilendiği araştırmak amaçlanmıştır.

Yöntemler: Çalışmamıza S.B. İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Romatoloji Polikliniği’nde, hastalığın başlangıcından itibaren izlenip düzenli kontrolleri yapılan, ILAR teşhis kriterlerine göre JİA tanısı almış en az iki yıl takipli hastalar çalışma gurubuna alındı.

Bulgular: Çalışmaya 50 JİA’li çocuk, (22 erkek, 28 kız) dahil edildi. Hastaların sol el bilek grafileri çekilip Greulich-Pyle atlası kullanılarak kemik yaşları tespit edildi. Hastaların ortalama takvim yaşı 12.11±2.05 yaş, ortalama kemik yaşı ise 12.3±2.19 yaş saptandı. Aralarında istatiksel olarak anlamlı fark saptanmadı. Hastaların 47’sinde (% 94) kemik yaşı ±2 yıl içinde saptandı. Hastaların 3’ünde (% 6) kemik yaşı ileri (2 yıldan fazla) saptandı. Hiçbir hastada kemik yaşı geri saptanmadı.

Sonuç: Sonuç olarak, bulgular JİA’te hastalığın iskelet maturasyonuna olan etkisinin somatik büyümeden daha az olduğunu düşündürdü.