Investigation of Financial Performance with Vertical Analysis: An Implementation on Galatasaray A.Ş.


Creative Commons License

Kızıl C., Aslan T.

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.18, no.44, pp.8172-8197, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 18 Issue: 44
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.26466/opus.970515
  • Journal Name: OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.8172-8197

Abstract

This study used Galatasaray A.Ş.’s public balance sheets dated between 31.05.2016 - 31.05.2018 and public income statements dated between 01.06.2016 - 31.05.2018 to determine the percentage changes on its financial statements as well as probable reasons of these mentioned changes. Thus, financial statements dated 2015-2017 ae included in the analyses. Based on research findings, costs of sales of Galatasaray A.Ş. is higher than its net sales for both periods. Also, general administrative expenses and marketing expenses are increasing. Additionally, financial expenses of the company are increasing as well. Net capital of the organization is negative. Plus, current assets of the firm can not match its short-term liabilities. Besides, the company does not have an owner’s equity weighted resource structure. The organization is financed with short-term and long-term liabilities. The fact that firm’s financial liabilites are higher than its commercial liabilities is dangerous, since this condition eliminates flexibility. Morover, it is a negative issue that Galatasaray A.Ş.’s other receivables account is highering. Furthermore, the fact that company owns negative owner’s equity, experiences losses for previous periods and faces net loss for the term signals financial risk and fragility. However, the organization is lowering its inventories and its commercial receivables are decreasing, which are positive indicators.

Bu çalışmada, Galatasaray A.Ş.’nin 31.05.2016 - 31.05.2018 tarihleri arasında kamuyla paylaşılmış bilançosundan ve 01.06.2016 - 31.05.2018 tarihleri arasında kamuyla paylaşılmış gelir tablosundan yararlanılarak, mali tablolarındaki yüzdelik değişimler ile belirtilen değişimlerin olası nedenleri belirlenmeye çalışılmıştır. Dolayısıyla, analize 2015-2017 dönemine ait mali tablolar dahildir. Araştırma bulgularına göre, Galatasaray A.Ş.’nin satışların maliyeti kalemi her iki dönem için de net satışlar (hasılat) kaleminden daha yüksektir. Genel yönetim giderleri ile pazarlama giderleri de artmaktadır. İşletmenin finansman giderleri de yükselmektedir. Firmanın net işletme sermayesi negatiftir. İşletmenin dönen varlıkları, kısa vadeli yabancı kaynaklarını karşılayamamaktadır. Aynı zamanda, işletme öz sermaye ağırlıklı bir kaynak yapısına sahip değildir. Firma, kısa vadeli yabancı kaynaklar ve uzun vadeli yabancı kaynaklar ile finanse edilmektedir. Firmanın finansal borçlarının ticari borçlarından yüksek olması da esnekliğe imkan tanımaması nedeniyle tehlikelidir. Galatasaray A.Ş.’nin diğer alacaklar kaleminin artması da negatif bir durumdur. Ayrıca, firmanın negatif öz sermayeye sahip olması, geçmiş yıl zararları ve net dönem zararı ile karşı karşıya olması finansal risk ve kırılganlık teşkil etmektedir. Firmanın stoklarını eritmesi ve ticari alacaklarını azaltması ise pozitif hususlardır.