Okullarda Örgüt Sağlığı


Karataş İ. H. , Çetin M.

M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.24, no.24, pp.27-40, 2006 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 24 Issue: 24
  • Publication Date: 2006
  • Title of Journal : M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi
  • Page Numbers: pp.27-40

Abstract

Yöneticilerin uğrașmak zorunda oldukları birçok konu vardır. Ancak yönetici

büyük resmi görmeye bașlamadıkça yani örgütün sağlığını izlemedikçe diğer yaptıklarının

bir önemi kalmayacaktır. Örgüt sağlığı örgüt ile ilgili literatüre yeni girmiș bir kavramdır.

Örgüt sağlığı hem örgütin verimliliğine hem de örgütün büyümesine ve gelișmesine ișaret

eder. Son yıllarda yöneticiler, örgüt kültürünü, ișyeri stresini, örgütsel bağlılığı, ahlakî

değerlere bağlılığı ve çalıșanların morallerini tartıșmaktadırlar. Șimdi tüm bunları içeren

ve “büyük resmi” daha iyi görmemizi sağlayan yeni bir kavrama sahibiz: örgüt sağlığı.

Eğitim sisteminin temel örgütü okuldur. Okulun ișleyișinin veriminin artırılması ve

gelișmenin sürdürülmesi için sağlıklı bir yapıya kavușturulması gerekmektedir. Sağlığı

ölçmenin yolu ise okulda çalıșanların özellikle de öğretmenlerin örgütü algılama

düzeylerinin tespit edilmesidir.

Bu araștırmada, öğretmenlerin okuldaki örgüt sağlığı düzeyini algılamaları tespit

edilmeye çalıșılmıștır.