Osmanlı Türkçesinin Öğreniminde Farsçanın Önemi


Nejabati A.

Bütün Yönleriyle Osmanlıca ve Mirası Uluslararası Sempoztumu, Kırıkkale, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2016

  • Basıldığı Şehir: Kırıkkale
  • Basıldığı Ülke: Türkiye

Özet

Günümüzde üniversite öğrencilerimizin özellile Tarih ve Edebiyat Bölümlerinde eğitim alan öğrencilere Osmanlıca yazıları okuyabilmek çok lazım ve zarûridir. Çünkü atalarımızdan kalan tüm değerli eserleri okuyabilmek gerekmektedir ayrıca araştırma yaptıkları zaman ana kaynaklara müracaat etmek gerekir. Osmanlı Türkçesinde kullanılan farsça ve Arapça kelimelerin sayısı düşündüğümuden fazladır. Bu nedenle bu dili kolayca öğrenmek için Farsçayı öğrenmelıyız.