The validity and reliability study of the Turkish version of Childhood Executive Functioning Inventory for 48–72-month-old children


Creative Commons License

Arslan Çiftçi H., Uyanık G., Acar İ. H.

Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, vol.4, no.3, pp.762-787, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 4 Issue: 3
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.24130/eccd-jecs.1967202043260
  • Journal Name: Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi
  • Journal Indexes: Directory of Open Access Journals, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.762-787

Abstract

The aim of this research is to carry out reliability and validity studies of the Childhood Executive Functioning Inventory (CHEXI; Thorell & Nyberg, 2008) Turkish teacher form for 48–72 months old children. The study group included 48–72 months old 754 children from 48 schools and 180 classrooms in Istanbul. Turkish form of CHEXI consisted of 24 items like in the original scale, and confirmatory factor analysis supported the original two-factor (working memory and inhibitory control) structure [χ2 (544) = 1113.891, CFI= 0.93, RMSEA= 0.06 (90% CI 06, 07), SRMR= 0.04]. It was observed that factor load values ranged between 0.47 and 0.85. To determine the scale’s criterion validity, the ‘Child Behaviour Rating Scale (CBRS)’ was used. It was found a positive significant relationship between CBRS and Working Memory subscale (r= 0.83, p< 0.001) and Inhibitory Control subscale (r= 0.77, p< 0.001) scores. Cronbach’s alpha coefficient was found as 0.95 for Working Memory and 0.91 for Inhibitory Control subscale. Test–retest reliability coefficient was found as 0.89 for Working Memory and 0.85 for Inhibitory Control subscale. Corrected item-total correlations ranged from 0.46 to 0.83. Results show that the CHEXI Turkish form is a reliable and valid scale to evaluate 48–72 months old children’s executive functions.

Bu araştırmanın amacı, Çocukluk Dönemi Yürütücü İşlevler Envanteri (ÇDYİE) (CHEXI; Thorell ve Nyberg, 2008) Türkçe öğretmen formunun 48-72 aylık çocuklar için geçerlik ve güvenirlik çalışmasını gerçekleştirmektir. Çalışma grubu, İstanbul ilindeki 48 okuldan ve 180 sınıftan, 48-72 aylık toplam 754 çocuktan oluşmaktadır. ÇDYİE Türkçe formu özgün ölçekte olduğu gibi 24 maddeden oluşmuştur ve doğrulayıcı faktör analizi iki faktörlü (Çalışan Bellek ve Ketleyici Kontrol) orijinal yapıyı desteklemiştir (χ2 (544) = 1113.891, CFI= 0.93, RMSEA= 0.06 [%90 CI 06, 07], SRMR= 0.04). Faktör yük değerlerinin 0.47 ile 0.85 arasında değiştiği gözlenmiştir. Ölçeğin ölçüt bağıntılı geçerliğini belirlemek amacıyla kullanılan Çocuk Davranış Değerlendirme Ölçeği ile Çalışan Bellek alt ölçeği (r= 0.83, p< 0.001) ve Ketleyici kontrol alt ölçeği (r= 0.77, p< 0.001) puanları arasında pozitif yönlü anlamlı korelasyon katsayıları elde edilmiştir. Cronbach’s alpha katsayıları, Çalışan Bellek alt ölçeği için 0.95 ve Ketleyici Kontrol alt ölçeği için 0.91 olarak bulunmuştur. Test-tekrar test güvenirlik katsayısı ise Çalışan Bellek için 0.89 ve Ketleyici Kontrol için 0.85 olarak bulunmuştur. Düzeltilmiş madde-toplam puan korelasyonları ise 0.46 ile 0.83 arasında değişmektedir. Sonuçlar, ÇDYİE Türkçe formunun 48-72 aylık çocukların yürütücü işlevlerini değerlendirmede geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu ortaya konmuştur.