Öğretmenlerin FATIH projesine ilişkin farkındalıkları ve beklentileri Bir durum analizi


Karataş İ. H. , Sözcü Ö. F.

GAZİANTEP SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.13, ss.1055-1077, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 13 Konu: 4
  • Basım Tarihi: 2014
  • Dergi Adı: GAZİANTEP SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
  • Sayfa Sayıları: ss.1055-1077

Özet

MEB ile Ulaştırma Bakanlığının yürüttüğü FATİH Projesi eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve okullarımızdaki teknolojiyi iyileştirmek amacıyla okul öncesi, ilköğretim ile ortaöğretim düzeyindeki okulların tüm dersliklerine LCD panel etkileşimli tahta ve internet ağ altyapısı sağlanmasını ve her öğretmene ve öğrenciye tablet bilgisayar verilmesi hedeflenmektedir. Bu araştırma, öğretmenlerin FATİH Projesine ilişkin farkındalıklarını ve beklentilerini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Araştırmanın evrenini İstanbul’un Bakırköy, Arnavutköy, Sultangazi ve Beylikdüzü ilçelerindeki MEB’e bağlı resmî ve özel ilköğretim ve ortaöğretim öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi, 2012 yılının Ekim ayında İstanbul’un yukarıda sayılan dört ilçesinde MEB’e bağlı resmî ve özel ilköğretim ve ortaöğretim okulunda görev yapmakta olan 3225 öğretmenin yaklaşık 10’una karşılık gelen 319 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada nicel betimsel yöntem tercih edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre öğretmenlerin FATİH Projesi hakkındaki farkındalıkları zayıf, beklentileri Projeden beklentileriyle orantılandığında düşüktür.