Nadir Bir Akut Karın Nedeni: Sıtma


Creative Commons License

Çolapkulu N., Erol C. I. , Büyüker F., Ekinci Ö., Alimoğlu O.

12. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 9 - 13 October 2019, vol.12, pp.24

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 12
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.24

Abstract

GİRİŞ-AMAÇ: Sıtma, gelişmemiş ülkelerde halen önemli mortalite nedeni iken gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerde nadiren görülmektedir. Fakat artan göçler sonucu bu toplumlarda da sıtma olgularına rastlanmaktadır. Ciddi sıtma olguları çok farklı klinik tablolara yol açabilir: bilinç bulanıklığı, derin anemi, trombositopeni, akut karaciğer ve böbrek hasarı, sarılık, metabolik asidoz ve respiratuar distres sendromu bu tablolardan bazılarıdır. Akut karınla başvuran hastalarda tanı zorluğu yaşanabilmektedir. Bu çalışmamızda akut karın kliniği ile gelen ve sıtma tanısı konulan hastayı sunmayı amaçladık.

OLGU: Yirmi dört yaşında Afrika kökenli erkek hasta bir haftadır devam eden halsizlik, karın ağrısı, kusma ve ateş şikayetleri ile başvurdu. Bir hafta içinde iki ayrı ikinci basamak hastaneye başvuran hastaya ilk hastanede üst solunum yolu enfeksiyonu ön tanısı ile tedavi başlandığı, ikinci hastanede ise perfore akut apendisit düşünülerek tarafımıza yönlendirildiği öğrenildi. Fizik muayenede genel durum kötü, uykuya meyilli ve kaşektik görünümdeydi. Batın muayenesinde hepatosplenomegali, yaygın hassasiyet, defans ve rebound saptandı. Laboratuar incelemesinde beyaz küre 7600/uL, hemoglobin 10.9 g/dL, trombosit 26.000/uL, AST 44 U/L, ALT 84 U/L, kreatin 2.52 mg/dL, LDH 1394 U/L, CRP 25.19 mg/dL, direkt bilirubin 1.4 mg/dL ve indirekt bilirubin 1.9 mg/dL olarak saptandı. Tüm batın kontrastlı bilgisayarlı tomografide yaygın intraperitoneal sıvı görüldü. Ultrason eşliğinde yapılan ponksiyonda defibrine kan aspire edildi. Anamnezinde 15 gün önce Çad’a seyahat öyküsü olan hastanın periferik kalın damla sonucu Plasmodium falciparum ve Plasmodium vivax pozitif olarak tespit edildi. Hastaya meropenem, klindamisin ve artesunate başlandı. İlk doz ilaçlardan yaklaşık 8 saat sonra genel durumu düzelen hasta idame tedavisi artemether/lumefantrine olarak düzenlenerek şifa ile taburcu edildi.

TARTIŞMA-SONUÇ: Sıtma olgularında akut karın kliniğine literatürde az rastlanmaktadır. Sıtma ülkemizde uzun yıllardır sık görülen hastalık olmaktan çıkmıştır, ancak özellikle sıtmanın yaygın görüldüğü bölgelere seyahat gibi anamnezi destekleyen olgularda akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Sıtma, akut karın, pansitopeni