Hesap Verebilirliğe Eleştirel Bakış


Öksüz Gül F.

Yükseköğretimde Hesap Verebilirlik, Prof. Dr. Münevver ÇETİN, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.60-80, 2018

  • Yayın Türü: Kitapta Bölüm / Araştırma Kitabı
  • Basım Tarihi: 2018
  • Yayınevi: Nobel Yayın Dağıtım
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Sayfa Sayıları: ss.60-80
  • Editörler: Prof. Dr. Münevver ÇETİN, Editör

Özet

En temel hâliyle eğitimde hesap verebilirlik, okullarda yetişen bireylerin niteliğinden birilerinin sorumlu tutulmasıdır. Sorumlu tutulanlar; politika yapıcılar, bölgeler, okullar, yöneticiler ve öğretmenlerdir. Ancak hesap verebilirlik sistemleri ve uygulamaları oldukça karmaşık süreçleri içerir. Kuramsal olarak mükemmel çalışan çözümler sunsa da uygulamada büyük sıkıntılar yaşanır. Planlamadan değerlendirmeye yaşanılan ve yaşanma ihtimali olan bu sıkıntılar bu bölümün konusudur. Öncelikle kavramsal olarak hesap verebilirliğin birey ve örgüt açısından incelenmesinin ardından kamuda hesap verebilirlik eleştirisine değinilmektedir. Eğitimde hesap verebilirliğin eleştirisini ortaya koymak için alanyazında gündeme gelen konular, hesap verebilirliğin eğitim sistemi, okul, öğretim, öğretmen ve öğrenci üzerindeki olumsuz etkileri başlıklarında incelenmektedir. Eğitim liderlerinin hesap verebilirlik uygulamalarından nasıl etkilendiğini örnekleyen çalışmaların ardındanise, ülkemizde gerçekleştirilen güncel hesap verebilirlik uygulamalarına getirilen eleştirilere değinilmektedir.