ŞEHİRLERİN MARKALAŞTIRILMASI VE MARKANIN YÖNETİMİ


CERAN KARATAŞ Y.

SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER DERGİSİ, vol.5, no.1, pp.537-547, 2013 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 5 Issue: 1
  • Publication Date: 2013
  • Title of Journal : SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER DERGİSİ
  • Page Numbers: pp.537-547

Abstract

City Branding is to transform cultural, economic and political values of a city into abstract and concrete ones. In the 20th century, city branding has been re-edited to create an environment that strengthens cooperation between central government, local government, universities and private sector within the framework of decentralization. Culture and tourism policies are in the centre of this reorganization. In this context, we will focus on the creation of action plans in cooperation with the actors involved in the city branding process by taking some sample cities.

 

Keywords: Brand Cities, Brand Managament, Brading Policies

Şehir markalaştırılması kültürel, ticarî ve siyasî açından bir şehrin soyut ve somut değerlere dönüştürülmesidir. 20. yy’da şehirlerin markalaştırılması özellikle ve öncelikle yerinden yönetim anlayışı çerçevesinde merkezi yönetimi, yerel yönetimi, üniversiteleri ve özel sektör işbirlikteliklerini güçlendirecek şekilde kültür ve turizm politikaları merkezinde yeniden kurgulanmaktadır. Bu bağlamda çeşitli örnekler üzerinden şehirlerin markalaştırılması ve bu süreçte rol alan aktörlerle işbirliği çerçevesinde eylem planlarının oluşturulması, uygulanacak politikaların ve yönetim modellerinin belirlenmesi üzerinde duracağız.

Anahtar Kelimeler: Marka Şehirler, Marka Yönetimi, Markalaşma Politikaları