The Old Bulgaria Collection Varna.


Creative Commons License

Balogh C. , Türk A., Totev B., Perevina O., Langó P.

Archeolingua Foundation, Budapest, 2021

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Archeolingua Foundation
  • City: Budapest

Abstract

The museum collection of ‘Stara Bulgaria - The Old Bulgaria’ in Varna is one of the largest private archaeological collections in all of Eastern Europe. The selection presented in the book represents the whole of early medieval Eastern European metalwork (Balkan-Byzantine, Late Antique, Eastern European steppes, etc.).

Varna'daki 'Stara Bulgaria (The Old Bulgaria)' adlı müze statüsündeki koleksiyon, Doğu Avrupa'nın en büyük özel arkeolojik koleksiyonlarından biridir. Öncelikle Erken Orta Çağ’a ait (M.S. 4–10. yy.) eserlerden oluşan koleksiyon Doğu Avrupa ve Bizans metal işçiliğinin tamamını temsil etmektedir. Bulgar ve Macar arkeologlar tarafından hazırlanmış İngilizce-Bulgarca katalog, 5.500'den fazla parça içeren koleksiyonun yaklaşık yarısını kapsar. Bulgular, farklı tipleri istatistiksel ve temsili bir sınıflandırmaya tabi tutularak sunulmaktadır. Buluntular arasında Geç Antik, Balkan-Bizanslı ve doğu bozkır kökenli parçalar bulunmaktadır.  Bu koleksiyonun yayımlanması tüm Erken Orta Çağ ve Bizans arkeolojisi ve sanatıyla ilgilenen ​​bilim insanları için önemli bir başvuru kaynağı olacaktır.