Bilateral Faset Hipertrofisine Bağlı Gelişen Torakal Segmental Spinal Stenoz: Olgu Sunumu


Karaarslan N., Gürbüz M. S.

Türk Nöroşirürji Dergisi, cilt.26, ss.230-232, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 26 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2016
  • Dergi Adı: Türk Nöroşirürji Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.230-232

Özet

Posterior spinal elemanların hipertrofisine bağlı gelişen torakal spinal stenoz nadir görülen bir patolojidir. Altta yatan neden

genellikle, spinal kanalı daraltan ve böylece spinal kordu hasarlayan ligamentum flavum hipertrofisidir. Öte yandan, faset hipertrofisi

kaynaklı torakal stenozlar ise oldukça nadir görülmektedir. Omurilik basısına bağlı myelopati bulguları sıklıkla görülmektedir. Torakal

stenozlar genellikle hareketli bölge olan alt torakal segmentlerde görülmektedir. Bu çalışmada, oldukça nadir görülen; bilateral faset

hipertrofisine bağlı torakal 8-9 seviyesinde segmental spinal dar kanal olgusu sunulmaktadır. Bilgisayarlı Tomografi (BT) ve manyetik

rezonans görüntüleme (MRG) tetkikleriyle tanı konulan olguya, geniş dekompresif laminektomi ve posterior transpediküler vida-rod

sistemi ile füzyon yapıldı. Postoperatif takiplerinde hastanın semptomlarında önemli derecede düzelme saptandı.

ANAHTAR SÖZCÜKLER: Bilateral faset hipertrofisi, Dekompresif laminektomi, Torakal spinal stenoz