Alışılmış Negatif Orta Kulak Basıncı ve Ters Valsalva Manevrası: Olgu Sunumu


Süloğlu Ö. F. , Çiprut A. A.

Marmara Odyoloji Günleri 2021, İstanbul, Turkey, 10 - 11 April 2021, pp.21

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.21

Abstract

Alışılmış Negatif Orta Kulak Basıncı ve Ters Valsalva Manevrası: Olgu Sunumu

1 Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları, İstanbul, Türkiye

2 İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Odyoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye

3 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Odyoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye


Giriş-Amaç: Östaki tüpü nazofarenks ile orta kulak arasında basıncın dengelenmesini sağlayan yapıdır. Östaki tüpünün yeterince açılamaması ya da sonrasında kapanamaması gibi durumlarda östaki tüpü disfonksiyonu (ÖTD) tanımı kullanılmaktadır. ÖTD farklı türlere sahiptir ve özellikle patuloz östaki klinikte sıklıkla gözden kaçabilmektedir. Hastalar otofoni, kulakta dolgunluk, hiperakuzi, tinnitus gibi semptomlardan yakınmaktadırlar. Östaki tüpü fonksiyonunu değerlendirmek üzere Valsalva ve Toynbee manevraları kullanılmaktadır. Bu manevralara ek olarak ters Valsalva manevrası da mevcuttur. Ancak bu manevra bazen hastalar tarafından alışkanlık haline getirilerek timpanik membran ve östaki tüpünde değişikliklere yol açmaktadır. Ek olarak, orta kulakta negatif basınca neden olmaktadır. Birey bu manevrayı sürekli tekrarladığında alışılmış negatif orta kulak basınç alanı oluşmaktadır. Bu çalışmayla ters Valsalva manevrasının bireydeki etkileri, orta kulak yapısındaki değişiklikleri üzerine olgu sunulması amaçlanmıştır.

Gereç-Yöntem: Çalışmaya ters Valsalva manevrası yapan, yirmi dört yaşında erkek hasta dahil edilmiştir. Katılımcıdan detaylı anamnez alınıp semptomları incelenmiştir. Katılımcıya otoskopik bakı, rutin odyolojik değerlendirme, yüksek frekans odyometri değerlendirmesi yapılmıştır. Odyolojik bulguları manevra öncesi ve sonrası olarak sunulmuştur.

Bulgular: Katılımcı otofoni, kulakta dolgunluk, hiperakuzi gibi semptomları on altı yıldır yaşadığını belirtmektedir. Yapılan değerlendirmede hasta ters Valsalva manevra pozisyonundayken tip B timpanograma, akustik refleks ve otoakustik emisyon yokluğuna sahiptir. Valsalva manevrası ile tip A timpanogram, akustik refleks eşikleri ve emisyon cevapları görülmüştür. Ters Valsalva manevrası yaptığında timpanik membranda retraksiyon oluşmakta ve katılımcının saf ses işitme eşikleri özellikle alçak frekanslarda 20-25 dB kötüleşmektedir.

Tartışma-Sonuç: Mevcut bulgular incelendiğinde katılımcının semptomlarını hafifletmek adına daha kötü olan işitmeyi tercih ettiği anlaşılmaktadır. Katılımcının semptom tanımları ve bulguları eşliğinde östaki tüpünün kapanmasında kısmi disfonksiyon düşünülebilir. Negatif orta kulak basıncına kendisine alıştıran hastanın, normal orta kulak pozisyonuna geldiğinde bu semptomları hissetmesi çoğunlukla subjektif olduğunu düşündürmektedir. Saf ses işitme eşiklerindeki düşüşlere timpanik membranının retraksiyonu sebep olarak gösterilebilir. Katılımcıya ters Valsalva manevrasının dezavantajları ve problemin tedavi seçenekleri hakkında bilgi verilip yapmaması önerilmiştir. Odyoloji kliniklerinde bu tür hastaların gözden kaçmaması adına detaylı anamnez alınması, hastanın ters Valsalva manevrası yapıp yapmadığına dikkat edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Ters Valsalva, östaki tüpü disfonksiyonu , negatif orta kulak basıncı