İskandinavya'da Tarih, Göç ve Entegrasyon Süreci: İsveç Örneği


Bayram F.

in: Dünyada Göç Yönetimi ve Türkiye'nin Göçmenleri: Göçü Nasıl Yönetmeli?, Prof. Dr. Ahmet Cihan,Doç. Dr. İsmail Ermağan,Prof. Dr. Hamdi Genç, Editor, Akademik Kitaplar, İstanbul, pp.275-293, 2020

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: Akademik Kitaplar
  • City: İstanbul
  • Page Numbers: pp.275-293
  • Editors: Prof. Dr. Ahmet Cihan,Doç. Dr. İsmail Ermağan,Prof. Dr. Hamdi Genç, Editor

Abstract

There are many reasons behind migration, which is one of the main problems of today’s world. Sometimes better life conditions and educational facilities lead the people to take difficult decisions and some other time wars, disasters and environmental problems lead the movement of people. On the one hand, immigrants try to adapt to the behavioral code of the host countries. On the other hand, the rising unemployment and security concerns give rise to the prejudice towards the new settlers and the emergence of radical political establishments. In this study, Scandinavian, particularly the Swedish, model will be examined because this model was one of the most successful alternatives in terms of migration management. This work argues that the Scandinavian spirit which arose with the rise of Vikings and reached its zenith with Gustavus Adolphus eroded with the European integration. Sweden, which was one of the best models, lost its former status in terms of integration policies.

Günümüzün temel meselelerinden birisi olan göçün birçok sebebi vardır. Bazen iyi yaşam koşulları ve eğitim olanakları insanları zor bir karar almaya iterken bazen de kendi iradelerinin dışında gelişen savaş, afet ve çevre sorunları gibi olgular insan hareketliliğine neden olmaktadır. Göçmenler bir yandan misafiri oldukları ülkenin davranış kodlarına uyum sağlamaya çalışırken ev sahibi ülkelerde artan işsizlik ve güvenlik endişesi yeni yerleşimcilere karşı ön yargılara ve radikal siyasi oluşumlara zemin hazırlamaktadır. Bu yazımızda yakın bir geçmişe kadar göç yönetiminde başarılı modellerden birisi olarak gösterilen İskandinav modeli ve bilhassa İsveç üzerinde durulacaktır. Bu çalışma, Avrupa Birliği sürecininin Vikinglerle başlayan ve Gustavus Adophus ile zirveye çıkan İskandinav ruhuna ve özgünlüğüne zarar verdiğini iddia etmektedir. Daha önce göç yönetimi konusunda özgün uygulamalarıyla dikkat çeken İsveç gibi ülkeler model olma özelliğini hızla yitirmektedir.