The Effect of Flapless Guided Surgery on Implant Success


Akay A. S. , Arısan V.

Türk Oral İmplantoloji Derneği XXVIII. Uluslararası Bilimsel Kongresi, İstanbul, Turkey, 13 - 14 January 2017, pp.52

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.52

Abstract

Abstract

IntroductionNowadays, placement of dental implants using flapless guided surgery become a preferable choice in dental practice based on previous clinical studies that ensure the significant advantages of guided surgery over conventional approach. In this presentation, the effect of flapless guided surgery on implant success will be discussed by making a review for recent literatures related to this subject.

Method: The effects of flapless guided implant surgery on implant success compared to manual approach is presented by indicating some related studies’ findings such as implant survival, crestal bone level, optimal positioning of implants, intraoperative surgical complications, postoperative surgical complications, prosthetic complications and soft tissue changes (keratinized mucosa width, peri-implant pocket depth, bleeding on probing etc.).

Discussion: In spite of the disadvantages of removing a part of keratinized tissue and requiring more preoperative arrangement, stereolithographic-guided flapless surgery has valuable advantages such as shorter surgical duration, less complexity and more comfortable post-operative healing. While inserting implants in appropriate location is difficult with manual approach especially in total edentulism, positioning errors with computer-assisted surgical guides are less frequent. Other complications also seem to be related to inadequate knowledge of the computer-assisted procedures rather than the guide usage.

Conclusion: If the individual and experiential factors are well assessed, stereolithographic-guided flapless surgery is as safe and successful as a precise conventional approach.

Keywords: Dental implant, implant success, flapless guided surgery.

Özet

Giriş: Geleneksel yaklaşıma kıyasla önceden planlama ile yerleri belirlenen implantların uygun şablonlarla flep kaldırılmadan (flepsiz) yerleştirilmesinin belirgin avantajları olabildiği gözlenmiştir. Bu sunumda flepsiz rehberli cerrahinin geleneksel yaklaşıma göre implant başarısı üzerine etkileri, konuyla ilgili çalışmaların bulguları derlenerek sunulmuştur.

Metod: Araştırmalarda incelenen implant sağkalımı, krestal kemik seviyesi, doğru pozisyonlama ve estetik sonuçlar, intraoperatif cerrahi komplikasyonlar, postoperatif cerrahi komplikasyonlar, protetik komplikasyonlar, yumuşak doku değişimleri (keratinize mukoza kaybı, peri-implanter cep derinliği, sondalamada kanama) gibi değerlendirme ölçütlerine ilişkin bulgular aktarılmıştır.

Tartışma: Stereolitografik flepsiz cerrahi, manuel cerrahiye göre daha fazla pre-operatif hazırlık gerektirmektedir ve keratinize mukozanın eksilmesi bu tekniğin önemli bir dezavantajıdır. Ancak cerrahi süresi ve karmaşıklığını azaltmakta ve daha rahat bir post-operatif iyileşme süreci sağlamaktadır. Özellikle tam dişsizlikte implantların en doğru pozisyonda yerleştirilmesi manuel yaklaşımla zor iken bilgisayar destekli cerrahide pozisyonlandırma hataları daha azdır. Diğer komplikasyonlar ise rehber kullanımından ziyade yönteme ilişkin teknik bilgi ve tecrübe yetersizliğiyle ilişkili görünmektedir.

Sonuç: Hekime ve hastaya bağlı faktörler iyi değerlendirildiği takdirde stereolitografik flepsiz cerrahi, en az doğru uygulanan geleneksel cerrahi kadar güvenli ve başarılıdır.

Anahtar kelimeler: Dental implant, implant başarısı, flepsiz rehberli cerrahi.