Rüptüre Abdominal Aort Anevrizma Tamiri Sonrası Sol Kolon İskemisi


Creative Commons License

Çolapkulu N., Aydemir M. A. , Gözütok M., Denli Yalvaç E. Ş. , Alimoğlu O.

12. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 9 - 13 October 2019, pp.110

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.110

Abstract

NURAY ÇOLAPKULU 1 , MUHAMMET ALİ AYDEMİR 1 , MEHMET GÖZÜTOK 1 , EMİNE ŞEYMA DENLİ YALVAÇ 2 , ÖZGÜR EKİNCİ 1 , ORHAN ALİMOĞLU 1 1 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ, GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, GENEL CERRAHİ 2 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ, GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, KALP VE DAMAR CERRAHİSİ GİRİŞ-AMAÇ: Abdominal aort anevrizması (AAA) nedeni ile yapılan rekonstrüksiyon ameliyatlarından sonra mezenterik enfarktlar görülebilir. Bu çalışmada rüptüre AAA nedeni ile yapılan rekonstrüksiyon sonrası gelişen sol kolon iskemisinin ikincil bakıyla ortaya konduğu olguyu sunmayı amaçladık. OLGU: Seksen altı yaşında erkek hasta aniden başlayan karın ağrısı ile acil servise başvurdu. Genel durum kötü, kan basıncı 70/50 mmHg, nabız 86/dk idi. Fizik muayenede karın orta bölgede hassasiyet saptandı. Koroner arter hastalığı, hipertansiyon ve diyabeti olan hastanın 3 ay önce myokard enfarktüsü geçirdiği öğrenildi. Bu süre boyunca 75 mg klopidogrel ve 100 mg asetil salisilik asit kullanmakta idi. Laboratuar tetkiklerinden kan gazında pH 7,12 idi ve diğer parametrelerde özellik saptanmadı. Tüm batın bilgisayaralı tomografide infrarenal düzeyden başlayan, iliak bifurkasyonun proksimaline kadar devam eden ve sol lateral duvarda rüptüre görünümde, 7 cm çapında abdominal aort anevrizaması görüldü. Acil ameliyata alınan hastaya infrarenal düzeyden başlayarak bifurkasyonun 1 cm proksimaline uzanan tüp şeklinde polytetrafluoroethylene (PTEF) greft yerleştirildi. Kolon ve ince barsak anslarında dolaşım bozukluğu saptanmadı. Operasyon boyunca yüksek doz inotrop desteği alan hastanın sağ alt kadranına bir adet laparoskopik port yerleştirilerek yoğun bakım ünitesine alındı. Postoperatif 48. saatte laparoskopik bakı yapıldı. Sol kolon duvarının nekroze olduğu görülmesi üzerine hasta ameliyata alınarak sol hemikolektomi ve uç transvers kolostomi yapıldı. Postoperatif dönemde herhangi bir sorun gelişmeyen hasta şifa ile taburcu edildi. TARTIŞMA-SONUÇ: Abdominal aort anevrizması nedeni ile yapılan operasyonlar sonucu gelişen kolon iskemisinin insidansı literatürde yaklaşık %2 olarak belirtilmiş olup mortalite oranları yüksektir. Bu nedenle anevrizma ameliyatlarından sonra kolonun değerlendirilmesi erken tanı ve zamanında müdahaleye olanak sağlar. Anahtar Kelimeler: Abdominal aort anevrizması, akut batın, kolon, iskemi