Non-Palpabl Meme Lezyonlarında Ultrasonografi Yardımlı Telle İşaretleme Sonrası Eksizyon Sonuçlarımızın Retrospektif Değerlendirilmesi


SAĞIROĞLU J., ATAK T., BAYSAL H., BULDANLI M., YALMAN H., ALİMOĞLU O.

12. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 01 Kasım 2013

  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye