ANADOLU’DA FARSÇA YAZILMIŞ BİR ESER: HÂMÛŞNÂME / A PERSIAN WRITTEN WORK IN ANATOLIA: HAMUSNAME


ŞAFAK T.

Şarkiyat Mecmuası, ss.101-126, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Basım Tarihi: 2015
  • Dergi Adı: Şarkiyat Mecmuası
  • Sayfa Sayısı: ss.101-126