Sağlık Çalışanlarının Sanal Kaytarma Davranışlarının İncelenmesi: Bir Üniversite Hastanesi Örneği


Ürek D., Bilgin İ. , Uğurluoğlu Ö.

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.18, ss.135-148, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 18 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2018
  • Doi Numarası: 10.18037/ausbd.552423
  • Dergi Adı: Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.135-148

Özet

Bu araştırmanın amacı; sağlık çalışanlarının sanal kaytarma davranışı sergileme eğilimlerini belirlemek ve bu davranışların çeşitli bireysel, demografik ve işyerinde bilgisayar ile internet kullanımına yönelik özelliklere göre farklılık gösterip göstermediğini ortaya koymaktır. Bu kapsamda bir üniversite hastanesinde görev yapan 259 sağlık çalışanından toplanan veriler değerlendirilmiştir. Yapılan analizler; sağlık çalışanlarının sanal kaytarma davranışlarının düşük seviyede olduğunu ve çalışanların sanal kaytarma davranışı alt boyutlarının yaş, cinsiyet, medeni durum, bilgisayar kullanım yılı ve işyerinde internete erişmek için kullanılan araçlar açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar gösterdiğini ortaya koymaktadır.