ÇOCUKLAR İÇİN TASARLANAN TABLET UYGULAMALARINDAKİ TİPOGRAFİK SORUNLAR


TOY E.

Uluslararası Sanat ve Tasarım Kongresi, İzmir, Türkiye, 20 Ekim 2014, ss.210-216

  • Basıldığı Şehir: İzmir
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.210-216

Özet

Çocuklar İçin Tasarlanan Tablet Uygulamalarındaki Tipografik Sorunlar

Ertan Toy

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, İletişim ve Tasarım Bölümü

Kuzey Yerleşkesi, Ünalan Mah. Ünalan Sok. D-100 Karayolu yan yol 34700 Üsküdar / İstanbul,

ÖZET

Amaç

Teknolojik gelişmeler ışığında çocukların eğitimi için kullanılan araçlarda hızlı bir şekilde değişmektedir. Günümüz çocukları; okumayı, yazmayı ve birçok şeyi mobil teknolojiler üzerinden öğrenmeye başladığından beri, bu cihazlarda kullanılan arayüz tasarımları da büyük bir önem kazanmıştır. Bu projenin amacı okumaya yeni başlayan çocuklara özel olarak tasarlanan tablet uygulamalarının incelenmesi ve çocukların okuma güçlüğü yaşayabilecekleri noktaları ortaya çıkartarak, bunların çözümüne yönelik öneriler sunmaktır.

Tartışma

            Çocuk kategorisindeki tablet uygulamalarının genel tipografik sorunları hedef kitlenin ihtiyaçları göz önünde bulundurulmaması nedeniyle oluştuğu düşünülmektedir. Temel sorun ise okumaya yeni başlayan çocuklar için özel yazı karakterlerinin kullanılmamasıdır. Birçok tablet uygulamasında yetişkinler için üretilen yazı karakterlerinin kullanıldığı görülmüştür. Bu durum çocukların zor algılamasına ve okuma güçlükleri yaşamalarına neden olabilir. Tasarımcıların bu tarz uygulamaları hazırlarken, çocukların okuma özelliklerini iyi analiz ederek, elde edilen bulgular ışığında çalışmaya başlamaları gerekmektedir. Alandaki en büyük eksik ise yazılım şirketlerinin tasarım konusuna yeteri kadar önem vermemeleridir. Bu eksik nedeniyle ortaya çıkan tasarımlarda, çocukların eğitimine destek verememekte, aksine daha da zorlaştırmaktadır.

Yöntem

            Çalışmada 5-8 yaş arasında okumayı yeni öğrenen çocuklar için tasarlanan tablet uygulamaları incelenmiştir. Bu uygulamalar Apple firmasına ait “App Store” da, çocuk kategorisinden indirilmiştir. Her bir uygulama tipografik açıdan incelenerek, algılama sorunu yaratabilecek tipografik öğeler ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca elde edilen veriler ışığında elde edilen bazı sorunları çözüm önerisi olması için örnek bir yazı karakteri de tasarlanarak, çalışmada sunulmuştur.

Sonuç

İncelemeler sonucunda çocuklar için tasarlanan tablet uygularında, okumaya yeni başlayan çocukların algılanmasını zorlaştırabilecek tipografik sorunlara rastlanmıştır. Rastlanan en büyük sorun ise yetişkinler için tasarlanan yazı karakterlerinin, bu tablet uygularında kullanılmasıdır. Bu yazı karakterlerinde bulunan bazı harfler, çocukların okuma-yazma eğitimlerinde öğrendiği harflerden farklıdır. Dolayısıyla bu harflerle karşılaşan çocukları okudukları metinleri algılamakta ve anlamakta zorlanabilirler. Rastlanan başka bir sorun is paragrafların çok uzun kullanılmasıdır. Okumaya yeni başlayan çocuklar odaklanma sorun yaşayabilmektedir ve uzun paragrafların kullanıldığı metinleri gördüklerinde sıkılıp okumaktan vazgeçebilirler. Diğer sorunlardan bazılarını sayacak olursak; satır, harf ve kelime aralarındaki boşlukların azlığı, abartılı görsel efekt kullanımıyla okunamaz hale gelen başlıklar ve uygun olmayan zemin-metin kullanımı.

Yeni okumaya başlayan çocuklar sırasıyla; harfleri, kelimeleri ve cümleleri algılamaya başlarlar. Bu nedenle yapılacak tasarımların çocukların bu hassasiyetleri göz önünde bulundurulmalıdır. Piyasada bulunan tablet uygularında bu öğrenim sürecinin önemsenmediği gözlemlenmiştir. Bu çalışmanın sonucunda elde edilen bulguların ve önerilerin, eksiklere rastlanan bu alana katkı sağlayacağı öngörülmektedir

Anahtar sözcükler: Arayüz Tasarımı, Çocuk Eğitimi, Tablet Uygulamaları, Yazı Karakteri Tasarımı.

Typography Problems of Tablet Applications for Children

ABSTRACT

Purpose

Tools for the education of children are changing in the light of technological advances. Since children have been learning reading, writing and many things via these technological tools, interface design of them have become quite important.

The aim of this project, revealing the typography problems of tablet applications that are designed for children who beginner on reading and offer some suggestions to solve these problems.

Discussion

            General typography problems of tablet applications for children may come from lack of investigation on target audiences’ needs. Basic problem is many designers do not use specific fonts that designed for children. It has been found that, many tablet applications are used fonts that are designed for adults. This situation may lead reading difficulties and perception issues for children. Designers should analyze children’s reading abilities and design application interfaces in the light of investigation. Some software companies may not realize the importance of design, but many problems come from wrong choice of visual design elements. As a result of this, many tablet applications do not help children well enough; contrary they can make children to learn things harder.

Method

            In this study, tablet applications, which are designed for children between 5-8 years old, are investigated in terms of typography. These applications are downloaded from “App Store” that belong Apple Company. Each application is investigated regarding to typography usage in interface design and looked for typography mistakes that may lead perception problems for children. Moreover, a typeface is designed to offer a suggestion to use in tablet applications for children in consideration of findings.

Result

Analysis showed that tablet applications for children still have some issues to solve. They are not properly designed for children who are beginner readers. The main issue is that, some tablet applications include typefaces which are designed for adults. These typefaces include some letters that are different from children’s reading education. Therefore, children can experience some reading difficulties and perception issues. In addition to this, some tablet applications include too long paragraphs and they are not proper for beginner readers. These long texts can make children bored easily from reading them. Other typography problems found in this work; lack of space between lines, words and letters, over used visual effects on titles, and inappropriate layout design.

Children aged 5-8 years old start to learn reading in order of letter, words and sentences. Therefore, tablet applications for these children should be designed regarding to this learning process. However, it has been found that some software companies do not consider this situation enough. It is considered that findings and suggestions of  this study may contribute to the field of application design.

Key Words: Interface Design for children, tablet applications, typeface design for children.