Yaşam Bilimlerinde Veri-Yoğun Çağ: Yeni Nesil Dizileme


Karabekmez M. E.

in: Sağlık Alanında Büyük Veri, Hakan Ertin,Tuncay Sandıkçı, Editor, İsar Yayınları, İstanbul, pp.11-23, 2020

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: İsar Yayınları
  • City: İstanbul
  • Page Numbers: pp.11-23
  • Editors: Hakan Ertin,Tuncay Sandıkçı, Editor

Abstract

Hemen her disiplinde baş gösteren büyük veri ile veri-yoğun bir çağa girildiği söylenebilir. Veri-yoğun çağın bilim tarihi içerisinde nereye oturduğuna bakmak, nasıl bir paradigma kayması içerisinde olunduğunu irdelemek; gerek tıp, moleküler biyoloji ve ilintili yaşam bilimleri disiplinlerinde çalışan araştırmacıların kuş bakışı perspektiflerini yitirmemeleri ve gerekse farklı disiplinlerden araştırmacıların konuyu algılamalarını kolaylaştırmak bakımından elzem görünmektedir. Bu  değerlendirmede öncelikle bu kaygıyla bir bağlam incelemesi yapılacak, ardından merkezî dogmadan yola çıkılarak sistem biyolojisi ve omik verinin ne olduğu tanımlanacak, yeni nesil dizileme ve biyoenformatik üzerinden bir detaylandırmaya gidildikten sonra “4P tıp” bağlamında konunun tıp alanına etkileri üzerinde durulacaktır.