Sağlıkla İlgili Bölümlerde Okuyan Üniversite Öğrencilerinin Damgalamaya Maruz Kalan Farklı Gruplardaki Bireylere Yönelik Bakış Açıları ve Damgalama Eğilimleri


Creative Commons License

Erdoğan Ö., İlhan N.

Haliç Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.3, no.4, pp.187-199, 2021 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 3 Issue: 4
  • Publication Date: 2021
  • Title of Journal : Haliç Sağlık Bilimleri Dergisi
  • Page Numbers: pp.187-199

Abstract

Bu araştırma, sağlıkla ilgili bölümlerde okuyan üniversite öğrencilerinin damgalamaya maruz kalan farklı gruplardaki bireylere yönelik yönelik bakış açılarını ve damgalama eğilimlerini belirlemek amacıyla gerçekleştirildi. Bu tanımlayıcı araştırma İstanbul’da bir Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören 491 öğrenci ile gerçekleştirildi. Veriler sosyodemografik özellikler ve damgalamaya maruz kalan bireylere ilişkin görüşme formu ve Damgalama Ölçeği kullanılarak toplandı. Öğrencilerin yaş ortalaması 20,35±1,56 olup, %91,4’ü kadın ve %37,1’i hemşirelik bölümü öğrencisidir. Öğrencilerin %45,4’ünün insanların damgalanmasını yanlış bulduğu, %52,7’sinin normal dışı davranış gösteren bireylerin damgalanması gerektiğini düşündüğü belirlendi. Öğrencilerin %56,8’inin damgalama eğilimlerinin yüksek olduğu belirlendi. 4. sınıf öğrencilerinin damgalama eğilimi puanlarının diğer sınıflara göre yüksek olduğu belirlendi. Erkek öğrencilerin önyargı puanlarının, kız öğrencilerden yüksek olduğu saptandı. Beslenme ve diyetetik bölümü öğrencilerinin damgalama eğilimi puanlarının diğer bölümlere göre düşük, sağlık yönetimi bölümü öğrencilerinin diğer bölümlere göre yüksek olduğu belirlendi. Çekirdek aile yapısındaki öğrencilerin etiketleme ve psikolojik sağlık puanlarının, geniş aile yapısında olan öğrencilerin ön yargı puanlarının yüksek olduğu saptandı. Sağlıkla ilgili yükseköğretim programlarının müfredatına farklı özelliklere sahip bireyleri damgalama eğilimini azaltmaya yönelik konuların eklenmesinin öğrencilerin damgalanma eğilimini azaltmada ve farkındalık kazanmalarında etkili olacağı düşünülmektedir.