Gebelik ve Laktasyon Döneminde Yapılan Omega 3 Yağ Asidi Desteğinin 0-2 Yaş Çocuklarının Nöromotor Gelişimine Etkisi


Aydın Ş., Yoldaş İlktaç H., Garipağaoğlu M.

Ulusal Sosyal Pediatri Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 11 - 13 October 2019, vol.1, no.1, pp.57

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • City: Eskişehir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.57

Abstract

Giriş - Amaç: Gebelik ve laktasyon dönemindeki kadınlara yapılan omega 3 yağ asidi desteğinin 0-2 yaş çocuklarının nöromotor gelişimlerine etkisini belirlemek amacı ile yapılan çalışma 58 gebe-bebek üzerinde yürütülmüştür.

Yöntem - Gereçler: Gebeler ve bebeklere ilişkin sosyodemografik bilgiler ile antropometrik ölçümler bir anket formu ile elde edilmiştir. Gebeliğin son trimestrinde ve laktasyonun ilk 6 ayı boyunca omega yağ asiti desteği yapılmıştır. Bebeklerin nöromotor gelişimleri “Denver II Gelişimsel Tarama Testi” kullanılarak değerlendirilmiştir. Çalışma verileri için SPSS 24.0 istatistik paket programı kullanılmıştır.

Bulgular: Omega 3 desteği alan çocukların 6 ay ve 1 yaş ağırlık ortalamaları omega desteği almayan çocuklara göre sırasıyla 559±336,5 g ve 1086 g anlamlı ölçüde daha yüksek bulunmuştur (p madde geçme puanları daha yüksek bulunmuştur (p>0,05). Kronolojik yaşına göre normal gelişim gösteren çocuklarda omega desteği verilen grubun önde olduğu görülmüştür. Benzer şekilde yaşla birlikte gelişim becerileri de önemli ölçüde artmıştır. Sadece kaba motor becerilerin 1 yaş-2 yaş gelişim farkı omega desteği alan çocuklarda önemli bulunmuştur. (p<0,001)

Sonuç: Gebelik ve laktasyon dönemlerinde omega desteği yapılan bebek ve küçük çocukların nöromotor gelişimlerinin, özellikle yaş ilerledikçe belirgin bir şekilde önde gittiği görülmüştür. Nöromotor gelişimin daha özgün yöntemlerle değerlendirileceği, daha kapsamlı çalışmalara gereksinim olduğu düşünülmüştür.