Comparative Literature Revisited in the Context of Weltliteratur


KOLAT H. , Yiğiter K., Yenidoğan Soral G.

Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi, no.23, pp.85-88, 2011 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Letter
  • Publication Date: 2011
  • Title of Journal : Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi
  • Page Numbers: pp.85-88

Abstract

The acceptance of literary works in the world arena has not been easy throughout history and for Westerners the works of Easterners have always been as inferior until they met Eastern texts. This paper examines emergence of comparative literature in accordance with the notion of Weltliteratur; put forward by Johann Wolfgang von Goethe, the forerunner of Weltliteratur concept in 1827, embracing the whole world's literature in the scope of East and West regardless of the origins of the text and also contribution of it to the world literature. In addition, the paper emphasizes the appreciation of Eastern and Western texts, whereby trying to identify the essence of comparative literature; which analyzes, compares and contrasts texts not only within the nation but also from texts, across the borders and oceans. One of the fundamental aims of this paper is to depict how the concept of Weltliteratur paved the way for post-colonial criticism, which fights for the texts and nations previously sees as inferior. As a consequence comparative literature, to some extent, pulled down the East-West dichotomy and verified that literature cannot be considered as only production of West, literature should be evaluated in a wider perspective through East-West opposition.
Edebiyatta dünya çapında kabul görmek tarih boyunca hiç de kolay olmamıştır ve Doğu kaynaklı eserler ta ki Batılı yazarlar ilgi duyana kadar uzun bir süre ikinci planda kalmıştır. Bu çalışma, Johann Wolfgang von Goethe tarafından edebiyat dünyasına 1827 yılında kazandırılan, metinlerin yazıldığı kökene, Doğu ya da Batı kaynaklı oluşuna bakılmaksızın bütün dünya edebiyatını kucaklayan Weltliteratür (Dünya Edebiyatı) kavramı ışığında karşılaştırmalı edebiyatın ortaya çıkışını ve bununla birlikte dünya edebiyatına olan katkısını araştırmaktadır. Bu çalışma ayrıca metinleri kendi edebiyatı ve farklı milletlerin edebiyatıyla karşılaştıran ve inceleyen karşılaştırmalı edebiyatın özünü tanımlamaya çalışarak, Doğu ve Batı kökenli metinlerin eşit derecede önemli olduğunu vurgular. Bu çalışmanın esas amaçlarından biri de Weltliteratur kavramının, daha önceden ikinci planda düşünülen ülkeler ve onların ürettikleri eserler için mücadele eden post-colonial (sömürgecilik sonrası) eleştirinin yolunu nasıl açtığını göstermektedir. Sonuç olarak karşılaştırmalı edebiyat, bir nebze de olsa, edebiyatta Doğu-Batı ikilemini yıkmıştır ve edebiyatın sadece Batının ürünü olarak görülmemesi gerektiğini ve edebiyatın da ikili karşıtlıklardan (binary opposition) biri olarak incelenip, Doğu-Batı arasında geniş bir açıdan değerlendirilebileceğini doğrulamıştır.