Müzikte ‘Postmodern Durum’


Güven U. Z.

Modernizm ve Postmodernizm Çalışmaları Konferansı, Kocaeli, Turkey, 23 - 24 July 2020, pp.103

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Kocaeli
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.103

Abstract

Bu çalışma, Jean François Lyotard’ın 1979’da aynı başlıklı eserinde ele aldığı ve üst- anlatıların sonu ile imlenen “postmodern durum”un, günümüzde müziğin alımlanması ve tüketiminde hangi açılardan ve ne şekilde gözlemlenebileceğini sorgulamayı amaçlamaktadır. Yüksek kültür, popüler kültür ve alt kültür tabakaları ile bu tabakalara denk gelen beğeni kamuları arasındaki ayrımın esnekleştiği ve net çizgilerden uzaklaşarak giderek belirginliğini yitirdiği postmodern dönemde, müzik tercihlerinin de kültürel omnivorluk ile karakterize olması söz konusudur. Benzer bir biçimde, müzik türlerinin gruplanmasında füzyon yeni alt türler ve eklektik stiller daha fazla görünürlük kazanmaya başlamıştır. Bu doğrultuda, bu çalışma kapsamında özellikle 1980’li yıllardan günümüze değin artan bir ivmeyle küresel müzik endüstrisine entegre olan ülkemizde, müziğin alımlanmasında ve müziğin tüketiminde meydana gelen dönüşümler sorgulanacaktır. Belirtilen çerçevede, İstanbul’da genç yetişkinlerin müzik tercihlerinin yapısı ve örüntüsü araştırma konusu olarak belirlenmiştir. Bu minvalde gençlerin müzik türlerini sınıflandırma stratejileri, müzik etkinliklerine katılım şekilleri ile müzik dinleme pratiklerinin farklı biçimlerinin odağa alındığı ve yarı yapılandırılmış derinlemesine mülakatların gerçekleştirildiği nitel araştırmanın bulgularından yararlanılacaktır. Dijital platformlardan erişimin görece zor veya kısıtlı olduğu türlerin ‘ciddi’ ya da ‘iyi’ müzik türleri arasında sayılması, ‘etnik müzik’ ile ‘alternatif müzik’ etiketlerinin birbiri yerine ikame edilebilir şekilde kullanılması, ‘pop’ müzik içinde belirtilen bazı dönem ve isimlerin ‘klasik’ nitelemesine uygun görülmesi, araştırmanın müzikte üst-anlatı niteliğindeki kavramsallaştırma ve yaklaşımların sonu olarak değerlendirilebilecek dikkat çekici sonuçları olarak açığa çıkmıştır.