17. yüzyıl Osmanlı/Türk Müziği Ali Ufki Araştırma ve İnceleme Yazılıları I


Doğrusöz Dişiaçık N. (Editor), Gardner O. M. (Editor), Tunçer D. (Editor)

İTÜ Vakfi Yayınları, İstanbul, 2020

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: İTÜ Vakfi Yayınları
  • City: İstanbul

Abstract

“17. Yüzyıl Osmanlı/Türk Müziği: Ali Ufki Araştırma ve İnceleme Yazıları-1” kitabı

Ali Ufki’nin eserleri üzerine farklı konulara dikkat çeken betimleyici ve analitik

makalelerden oluşmaktadır. Bu ilk kitap, ardından gelecek diğer kitaplarla birlikte İTÜ

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Müzikoloji ve Müzik Teorisi lisansüstü ve doktora

programında yer alan “16. ve 17. Yüzyıl Türk Müziği Çalışmaları” adlı dersin referans

kitapları arasında yerini alması ve bu derse ait ne gibi çalışmalar yapılabileceği

konusunda bir emsal teşkil etmesi niyetiyle hazırlanmıştır. Kitabımız; “Kültürel

Diplomasi, Kültürel Yetkinlik ve Kültürel Arabuluculuk”, “Raks, Raksiyye ve Peşrev”

ve “Üç El Yazması: Mecmua-i Saz ü Söz, Turc 292 ve Mezmur” olmak üzere üç

bölümden oluşmaktadır. Kitabımızdaki yazılar, pek çok soruya cevap verip kaynaklık

ederken, halihazırda bir o kadar soru sormamıza da sebebiyet verecektir.