Karataş İ. H. , Özkan Seyratlı E., Gülşen C.

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, vol.5, no.1, pp.245-254, 2016 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 5 Issue: 1
  • Publication Date: 2016
  • Title of Journal : Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
  • Page Numbers: pp.245-254

Abstract

Bu araştırmanın amacı Türkiye’de 2003-2013 yılları arasında uygulanan yabancı dil eğitimi politikalarının analizini yapmaktır. Araştırma betimsel bir çalışma olup, araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman
inceleme yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi tekniğiyle analiz edilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu oluşturan dokümanlar 2003-2013 yılları arasında hazırlanan ve uygulanan kalkınma planları,
milli eğitim şuraları, hükümet programları, eylem planları, MEB stratejik planları ve ilgili mevzuat olarak sınırlandırılmıştır. Araştırma sonucunda Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Kanunu’nda değişiklik yapılması, Türk Vatandaşlarının Günlük Yaşamlarında Geleneksel Olarak Kullandıkları Farklı Dil Ve Lehçelerin Öğrenilmesi
Hakkında Yönetmeliği’nin hazırlaması, Türk vatandaşlarının geleneksel yaşamlarında kullanmış oldukları diller için kurs açılmasının önünün açılması, liselerde hazırlık sınıfı açılmasının zümre kararına bağlanması, yabancı dil ağırlıklı liselerin kapatılması, Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Yönetmeliği’nin yeniden düzenlenmesi, yabancı dil öğretiminde müfredat değişikliğinin yapılması, ortaöğretime geçişte uygulanan sınavlarda yabancı dil alanında
soru sorulması, ilköğretimde yabancı dil derslerinin 2013-2014 öğretim yılından itibaren 2. sınıflardan başlamak ve kademeli olarak uygulanması, Avrupa Konseyi ve Avrupa dil gelişim dosyası ve ders kitaplarının
düzenlenmesi uygulamalarının hayata geçirildiği görülmüştür. Türkiye’xxde 2003-2013 yılları arasında uygulanan yabancı edil eğitimi politikalarının etkiliğinin ölçmek amacıyla uygulamacıların görüşlerinin analizine dayalı bir
araştırma yapılmalıdır.