Analyzing the Views of Mothers on Reading and Buying Books for Their Preschool Children


Creative Commons License

Tezel M., Arslan Çiftçi H. , Uyanık G.

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.15, no.3, pp.741-759, 2019 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 15 Issue: 3
  • Publication Date: 2019
  • Doi Number: 10.17860/mersinefd.590352
  • Title of Journal : Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Page Numbers: pp.741-759

Abstract

The aim of this research is to examine in depth the views of mothers about reading and buying books for their preschool children. This research was conducted through a mixed method. Quantitative data were obtained through question form from 292 mothers of preschool children based on their self-statement and qualitative data were obtained from face-to-face interviews with 9 mothers. The quantitative data obtained were evaluated by calculating frequency and percentage. Qualitative data were subjected to descriptive analysis. Results show that most of the mothers read a book in a month for themselves; have between 0 and 5 books belonging to themselves at home; read to their children every two or three days; have between 0 and 5 books belonging to their children at home; began to read books to their children at about three years old; do not have a public library in their neighborhood; choose books with their children together when buying books. In addition, most of them others stated that they have a special area at home to set aside their children’s books; read to their children mostly themselves at home; like to read books to their children and their children also like being read to themselves; sometimes talk with their children about the story after reading; sometimes want from their children to make up a story by looking at the pictures in the book; buy books for their children once or twice a month. It was also found that when buying books for their children, mothers pay attention mostly to whether the book is suitable for children’s developmental characteristics, topic of the book and whether their children like the book.

Bu araştırmanın amacı, okul öncesi dönem çocuklarının annelerinin çocuklarına kitap okuma ve kitap almaya ilişkin görüşlerini derinlemesine incelemektir. Bu araştırma, karma yöntem ile gerçekleştirilmiştir ve okul öncesi dönemde çocuğu olan 292 anneden öz-bildirimlerine dayalı soru formu aracılığıyla nicel veri ve 9 anne ile de yüz yüze yapılan görüşmeler aracılığıyla nitel veri elde edilmiştir. Elde edilen nicel veriler, frekans ve yüzdeleri hesaplanarak değerlendirilmiştir. Nitel veriler ise betimsel analize tabi tutulmuştur. Araştırmanın sonucunda, annelerin çoğunun kendilerinin ayda bir kitap okuduğu; evinde kendilerine ve eşlerine ait 0-5 arasında kitap olduğu; çocuklarına iki-üç günde bir kitap okuduğu; çocuklarının evde kendine ait kitapların sayısının 0-5 arasında olduğu; çocuklarına yaklaşık üç yaşında kitap okumaya başladığı; çevrelerinde bir halk kütüphanesi olmadığı; çocuklarına kitap alırken, alacakları kitabı çocukları ile birlikte seçtiği bulunmuştur. Ayrıca, araştırmaya katılan annelerin çoğu, evlerinde çocuklarının kitaplarını koymak için ayırdıkları özel bir bölüm olduğunu; çocuklarına evde en çok kendilerinin kitap okuduğunu; çocuklarının onlara kitap okumalarından hoşlandığını; kendilerinin de çocuklarına kitap okumaktan hoşlandığını; çocuklarına kitap okuduktan sonra kitaptaki hikâye hakkında bazen sohbet ettiğini ve çocuklarından kitaptaki resimlere bakarak kendisinin bir hikâye oluşturmasını bazen istediğini; çocuklarına ayda bir ya da iki kez kitap aldığını belirtmiştir. Bununla birlikte annelerin çocuklarına kitap alırken, kitabın en çok çocukların gelişim özelliklerine uygun olmasına, kitabın konusuna ve çocuklarının kitabı beğenmesine dikkat ettikleri bulunmuştur.