Mal Beyanında Bulunmama Nedeniyle Verilen Tazyik Hapsinde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine ve Anayasaya Aykırılık Sorunu


Kılıç E.

Hukuk ve Adalet Eleştirel Hukuk Dergisi, vol.9, no.21, pp.75-96, 2017 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 9 Issue: 21
  • Publication Date: 2017
  • Title of Journal : Hukuk ve Adalet Eleştirel Hukuk Dergisi
  • Page Numbers: pp.75-96

Abstract

Preventive detention due to absence of declaration of property does not contradict to the principle of prohibition of imprisonment for debt stated in article 38 of the Constitution; because it aims to be performed an act that is required by law. However, it shall be analysed in regard of the principle of proportionality stated in article 13 of the Constitution. Moreover, absence of right to appeal for preventive detention constitutes a contradiction to the right of appeal in criminal matters stated in protocol no. 7 to the European Convention of Human Rights.

Mal beyanında bulunmama nedeniyle verilen tazyik hapsi, kanuni bir emrin yerine getirilmesini amaçladığından Anayasanın 38. maddesinde yer alan borç için hapis yasağı ilkesine aykırılık teşkil etmez. Ancak, Anayasanın 13. maddesinde yer alan ölçülülük ilkesi bağlamında incelenmesi gerekir. Ayrıca, tazyik hapsi için kanun yolu imkanının bulunmaması AİHS’nin ek 7 No’lu protokolünde yer alan ve cezai nitelik taşıyan kararların daha yüksek bir mahkeme tarafından tekrar görüşülmesini öngören düzenlemeye aykırılık teşkil etmektedir.