Local Government


Creative Commons License

Oktay T.

idealkent, Ankara, 2022

  • Publication Type: Book / Vocational Book
  • Publication Date: 2022
  • Publisher: idealkent
  • City: Ankara

Abstract


Demokratik ve etkin bir kamu yönetimi yapılanmasında yerel yönetimler önemli bir role sahiptir. Kentleşme düzeyinin artması ve demokratik değerlerin yükselmesi ile yerel yönetimler daha önemli hale gelmektedir. Şehirlerde oluşan problemlerin çözümünde yerel yönetimler anahtar konuma sahiptir.

Siyasal, ekonomik, sosyal ve teknolojik değişimler birçok alanda olduğu gibi yönetim yaklaşımlarını ve modellerini de etkilemektedir. Kamu yönetimi alanında desantralizasyonun gelişmesi, siyasal katılımın artması, hizmet etkinliğinin önem kazanması ve teknolojik uygulamalar, yerel yönetimleri de geliştirmektedir. Genel olarak yerel yönetimlerin ana eksenleri; demokratik siyasal mekanizmalara dayalı bir meşruiyet, yerinden yönetim ilkesine uygun bir özerklik, etkin yerel hizmet sunumu ile şehir ekonomisi olarak belirtilebilir.

Türkiye’de 2004 ve sonrasında yerel yönetimler alanında gerçekleştirilen bütüncül reformlar, kamu yönetimindeki yeni kavram ve yaklaşımlara dayalı biçimde, idari ve mali açıdan daha özerk, katılımcı ve etkin bir yapının gelişmesi için ivme oluşturmuştur.

Elinizdeki kitapta yerel yönetimlerle ilgili meselelerin anlaşılmasında ve anlamlandırılmasında önemli olan kavramsal ve teorik çerçeve, yerel yönetimlerin hukuk, yönetim, siyaset ve iktisat ile olan çok kapsamlı bağı dikkate alınarak tasarlanmıştır. Kitabın diğer inceleme alanını Türkiye’deki yerel yönetim modelinin gelişimi ve mevcut yapısı oluşturmaktadır.