Pediatrik İşitme Cihazı Uygulamaları


Atılgan A.

in: İşitme Kaybının Testleri, Tanısı ve Tedavisi, Bülent Şerbetçioğlu, Editor, Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, pp.437-451, 2021

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Vocational Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Nobel Tıp Kitapevi
  • City: İstanbul
  • Page Numbers: pp.437-451
  • Editors: Bülent Şerbetçioğlu, Editor

Abstract

Odyoloji gibi uygulamalı bilimlere ilişkin bilgi ve becerilerin edinilmesinin önünde bazı zorlukların olduğu bilinmektedir. Örneğin hangi bilgiler teorik olarak ve hangi derinlikte öğrenilmelidir? Odyoloji çok hızlı güncellenen bir bilim dalı olsa bile odyolojinin temel konularını aşamalı ve doğru sıralamayla öğrenebilmek için kitapların rolünün günümüzde etkin bir biçimde sürdüğünü düşünmekteyiz. Türkçemizde odyoloji ve işitme bilimi hakkında henüz yeteri kadar nitelikli basılı yapıtın çıktığı söylenemez. Elinizdeki bu kitap, odyoloji ve işitme bilimi alanında teorik/pratik bilgi ve becerilerin üst düzeye çıkarılması hedeflenerek hazırlanmıştır. olarak değinildi. Öncelikli hedefimizin işitme kaybının iyileştirilmesi olmasına karşın, sıklıkla tedavi olanağı bulamadığımız hastalarımızda güncel teknolojinin sunduğu olanaklardan yararlanmayı planlarız. İşte bu gibi durumlarda, odyologlar ve KBB uzmanlarının ortak çabasıyla, hastalarımızın sözel iletişim becerilerini optimum düzeye kavuşturmak üzere, işitme cihazları, orta kulak implantları ve koklear implantlar kullanılmaktadır. Üç farklı bölüm, Türkiye’de konularının uzmanı olan akademisyenler tarafından hazırlandı. En son bölümde, işitme kayıpları içinde tedaviye en kolay yanıt veren iletim tipi işitme kayıplarının tedavisine deneyimli iki KBB Hocamızın katkısıyla yer vererek KBB ve odyoloji mensuplarının ortak çalışmasının önemi vurgulandı. Kitabın her bölümünün başında öğrenme hedefleri sunuldu. Bazı bölümlerde konu tekrarları olmuşsa da konu bütünlüğünün korunması açısından bunun önüne geçme gereği duyulmadı. Birbiriyle ilişkili olan konulara hangi bölümlerde daha ayrıntılı olarak değinildiği ayrıca belirtildi. Her bölümün sonunda on adet çoktan seçmeli soruya yer verilerek okuyucunun konuları ne denli kavradığını kendi başına irdeleyebil-mesi hedeflendi.