THEORIES ON FAMILY EFFECT ON ACADEMIC FAILURE: LITERATURE REVIEW


Deveci C. , Gündüz M.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.13, no.71, pp.679-686, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 13 Issue: 71
  • Publication Date: 2020
  • Title of Journal : Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
  • Page Numbers: pp.679-686

Abstract

Education has many micro and macro effects. For that reason many researchers have dealed with the topic

“academic failure”. Academic failure was tried to be explained by many situations which can be related with the

individual, family, environment, teacher, school and education system. However it is possible to indicate that family is

the one which have the most impact on individuals. There are many studies and theories about the importance of the

family in academic success. While some theories draw attention to the active role of the family in academic success, some

theories emphasize the passive role of the family due to their the socio-economic status. On the other hand, the rejection

of academic success as a result of the culture of the family is also another idea which is held by another theory. In this

study the ideas of the four major academics will take place: “Social Capital Theory” by Coleman, “Social Reproduction

Theory” by Bourdieu, “Language Codes Theory” by Bernstein and the work held by Paul Willis who takes place among

the resistence theorists. This study is considered to be important in terms of presenting the views of four important

figures regarding the effect of the family on academic failure.

konular arasında yer almıştır. Akademik başarısızlık bireye, aileye, çevreye, öğretmene, okula ve eğitim sistemine

ilişkin pek çok durumla açıklanmaya çalışılmıştır. Ancak bu faktörlerin birey üzerinde en fazla etkisi olanının aile

olduğunu söylemek mümkündür. Ailenin akademik başarıdaki önemine ilişkin pek çok çalışma ve teori mevcuttur.

Kimi teoriler ailenin akademik başarıdaki aktif rolüne dikkat çekerken kimi teoriler ailenin içinde bulunduğu sosyoekonomik

statü sebebiyle akademik başarıdaki pasif rolünü vurgulamaktadır. Diğer taraftan ailenin içinde bulunduğu

kültür sebebiyle akademik başarının reddedilmesi de geliştirilen teoriler arasındadır. Bu çalışmada Coleman’ın “Sosyal

Sermaye Teorisi”, Bourdieu’nun “Yeniden Üretim Teorisi”, Bernstein’ın “Dilsel Kodlar Teorisi” ve direnç

kuramcılarından Paul Willis’in çalışmasına yer verilecektir. Bu çalışmanın ailenin akademik başarısızlığa etkisine ilişkin

dört önemli isimin görüşlerini bir arada sunması açısından önemli olduğu düşünülmektedir.