Kombine Anti-Trombin Iıı Eksiliği Ve Faktör Vııı Yüksekliğine Bağlı Akut Mezenterik İskemi


Creative Commons License

Sönmez R. E. , Serdaroğlu A. Y. , Alimoğlu O.

12. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 9 October - 13 November 2019, pp.176

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.176

Abstract

EP-92 KOMBİNE ANTİ-TROMBİN III EKSİLİĞİ VE FAKTÖR VIII YÜKSEKLİĞİNE BAĞLI AKUT MEZENTERİK İSKEMİ: OLGU SUNUMU RECEP ERÇİN SÖNMEZ , AHMET YUSUF SERDAROĞLU , ORHAN ALİMOĞLU İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GİRİŞ: Otozomal dominant tipte herediter geçiş gösteren Anti-trombin III eksikliğinde tromboza eğilim artmaktadır. Nadir olarak bu duruma eşlik edebilecek diğer pıhtılaşma faktör bozukları mevcut riski çok daha yüksek oranlara çıkarabilmektedir. OLGU: Özgeçmişinde bilinen Diabetes Mellitus dışında ek bir hastalığı ve operasyon öyküsü bulunmayan 54 yaşında erkek hasta 2 gündür olan karın ağrısı nedeniyle yatırıldı. Hastanın gelişinde yapılan tüm batın BT anjiografi görüntülemesi ve karın muayene bulguları birlikte değerlendirilerek akut mezenterik iskemi ön tanısıyla ameliyata alındı. Proksimal jejunal seviyede iskemik bulgular saptanması üzerine kısmı ince barsak rezeksiyonu uygulandı. Ameliyat öncesi ve sonrası yüksek seyreden karaciğer enzimleri (AST:2170 U/L (norm=0-37 U/L), ALT:2606 U/L (norm=0-42 U/L)) takip eden günlerde normal aralıklara geriledi. Trombofili açısından yapılan kan tetkiklerinde kombine Anti-trombin III eksikliği (%58.2, norm= %72.4 - %112) ile Faktör VIII yüksekliği (% 214.5, norm= %70 – %150) saptandı. Genel durumu iyi olan hasta düzenlenen anti-koagülan tedavisi ile taburcu edildi. SONUÇ: Klinikte nadir olarak görülen kombine Anti-trombin III eksikliği ve Faktör VIII yüksekliği yüksek venöz tromboemboli riskine sahip olup, uzun dönem asemptomatik seyredebilir. Rekürrens riskini minimuma indirmek için uzun dönem anti-koagülan tedavi birincil öneme sahiptir. ANAHTAR KELİMELER: Anti-trombin III; Faktör VIII; Venöz tromboemboli; Akut mezenterik iskemi