Discussions Of Roger De Hoveden And Cardinal Boso About The Battle Of Myriokephalon


Eskikurt A.

Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi, vol.4, no.1, pp.33-55, 2017 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 4 Issue: 1
  • Publication Date: 2017
  • Title of Journal : Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi
  • Page Numbers: pp.33-55

Abstract

The Myriocephalon War (17 September 1176), which took place in the Bağırsak Pass lying between

Konya-Beyşehir and ended with the victory of the Turkey Seljuq State, is considered as one of the major

turning points of the Turkish-Islamic history. Some of the medieval chronicles mentioning the war

were translated into Turkish and have provided very useful information for the Turkish researchers in

their studies related with the subject. However, there are two specific medieval chronicles which haven’t

been yet translated into Turkish. As their discussions of the war is considerably important, the Turkish

researchers did not make a good use of them. First of these sources is the chronicle of Roger de Hoveden

and includes the letter written by Manuel I Comnenos to the King of England Henry II. Plantagenet. The

other is the chronicle of Cardinal Boso which includes a long chapter on the war. Since both of the authors

were contemporaries and held high ranks in their lifetime, they have been well informed about the war.

Therefore their works constitute important sources for the researches dealing with the Myriocephalon

War.

Konya-Beyşehir arasında uzanan Bağırsak Boğazı’nda yapılan ve Türkiye Selçuklu Devleti’nin zaferi

ile sona eren Myriokephalon Savaşı (17 Eylül 1176), Ortaçağ Türk-İslâm Tarihinin dönüm noktalarından

biri olarak kabul edilir. Bu savaş hakkında bahiste bulunan Ortaçağ kroniklerinden bir kısmı Türk diline

tercüme edilmiştir ve konu ile ilgili çalışmalarında Türk araştırmacılara hayli yararlı malumat sağlamışlardır.

Bununla birlikte henüz tercümeleri yapılmamış iki spesifik Ortaçağ kroniği daha vardır. Savaşla ilgili

bahisleri bir hayli önemli olduğu halde Türk araştırmacılar bunlardan yeterince yararlanmamışlardır.

Bunlardan ilki Roger de Hoveden’ın kroniği olup, Bizans İmparatoru I. Manuel Komenenos’un İngiliz Kralı

Henry II. Plantagenet’e yazdığı mektuba yer vermektedir. Diğeri ise savaşa ait geniş bir bahse yer veren

Kardinal Boso’nun kroniğidir. Her ikisi de çağdaş ve yaşamlarında yüksek makamlarda bulunmuş olan

müellifler, savaştan haberdar idiler. Bu sebeple eserleri Myriokephalon Savaşı’nı konu edinen araştırmalar

için önemli birer kaynaktır.