Masif Hemoptizi İle Seyreden Dressler Sendromu.


CEYLAN E., Kanbay A. , Günak F., Sezen Y., Eren T. Ş.

Journal of Clinical Analytical Medicine (Klinik ve Analitik Tıp Dergisi), cilt.1, ss.1-3, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 1 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2012
  • Dergi Adı: Journal of Clinical Analytical Medicine (Klinik ve Analitik Tıp Dergisi)
  • Sayfa Sayısı: ss.1-3

Özet

63 yasında erkek hasta koroner bypass operasyonu sonrası 2. haftada gelişen nefes darlığı, plöretik göğüs ağrısı, ateş, lökositoz, sedimentasyon hızında ve C-reaktif protein seviyesinde artış, plevral efüzyon bulguları ile başvurdu. Hastaneye yatışından saatler sonrasında gelişen masif hemoptizi sonrasında hasta eksitus oldu. Klinik ve laboratuvar değerleri sonucu pulmoner emboli, pnömoni, konjestif kalp yetmezliği, koroner arter bypass cerrahisine sekonder komplikasyon tanıları ekarte edilerek Dressler sendromu tanısı kondu. İmmün aktivasyonun lokal inflamatuar reaksiyonu tetiklemesi ile plevra, perikart ve vasküler yapılarda hasarlanmaya neden olarak masif hemoptiziye geliştiği düşünüldü.