Masif Hemoptizi İle Seyreden Dressler Sendromu.


CEYLAN E., Kanbay A. , Günak F., Sezen Y., Eren T. Ş.

Journal of Clinical Analytical Medicine (Klinik ve Analitik Tıp Dergisi), vol.1, no.1, pp.1-3, 2012 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Case Report
  • Volume: 1 Issue: 1
  • Publication Date: 2012
  • Title of Journal : Journal of Clinical Analytical Medicine (Klinik ve Analitik Tıp Dergisi)
  • Page Numbers: pp.1-3

Abstract

A 63-year-old man was admitted with signs of dyspnea, pleuritic chest pain, fever, leukocytosis, high sedimentation rate, increase on C-reactive protein level, pleural effusion 2 weeks after coronary artery bypass surgery. According to the clinic and laboratory findings, Dressler syndrome diagnosed by the exclusion of pulmonary embolism, pneumonia, congestive heart failure and coronary artery bypass surgery complications. Massive hemoptysis was thought to be a result of local inflammatory reaction triggered by the immune activation and pleura, pericardium and vascular structures.
63 yasında erkek hasta koroner bypass operasyonu sonrası 2. haftada gelişen nefes darlığı, plöretik göğüs ağrısı, ateş, lökositoz, sedimentasyon hızında ve C-reaktif protein seviyesinde artış, plevral efüzyon bulguları ile başvurdu. Hastaneye yatışından saatler sonrasında gelişen masif hemoptizi sonrasında hasta eksitus oldu. Klinik ve laboratuvar değerleri sonucu pulmoner emboli, pnömoni, konjestif kalp yetmezliği, koroner arter bypass cerrahisine sekonder komplikasyon tanıları ekarte edilerek Dressler sendromu tanısı kondu. İmmün aktivasyonun lokal inflamatuar reaksiyonu tetiklemesi ile plevra, perikart ve vasküler yapılarda hasarlanmaya neden olarak masif hemoptiziye geliştiği düşünüldü.