Ameliyathanede Hasta Güvenliği: 2015-2018 Yılları Arasında Sistematik Derleme


Erginoğlu E., Atilla K., Tuna R., Kahraman B., Zeydan A.

3. Uluslararası 11. Ulusal Türk Cerrahi Ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, İzmir, Turkey, 3 - 06 October 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Unpublished
  • City: İzmir
  • Country: Turkey

Abstract

Amaç: Sağlık bakım hizmetlerinin kişilere vereceği zararı önlemek amacıyla sağlık kuruluşları ve bu kuruluşlardaki çalışanlar tarafından alınan önlemlerin tamamı hasta güvenliğini oluşturmaktadır. Özellikle hasta güvenliği cerrahi hemşireliğinin temel bileşenlerinden birini oluşturmaktadır. Bu çalışmada hemşirelik alanında hasta güvenliği ile ilgili çalışmaların sistematik olarak incelenmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: 2015-2018 yılları arasında tr dizinde yayınlanan çalışmalar çalışma kapsamına alınmıştır. Araştırmaya dahil edilme kriterlerine uygun toplam 5 yayın çalışma kapsamına alınmış ve değerlendirilmiştir.

Bulgular: Ameliyathanede hasta güvenliğini tehdit eden olaylar; hasta düşmeleri, aseptik antiseptik tekniklerin uygulanmaması, iletişim sorunları, cerrahi patoloji materyal yönetiminin tekniğine uygun yapılmaması, ekipman ve malzeme eksiklikleri, iletişim eksikliği, ilaç güvenliğine ilişkin risklerin yönetilememesi, kan ve kan ürünleri transfüzyonunda gelişen sorunlar, nedeni belli olmayan olaylar, deneyim ve bilgi eksikliğinden kaynaklanan olaylar şeklinde sıralanmaktadır. Bu yüzden Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi kullanımı hasta güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır.

Sonuç: Ameliyathanede hasta güvenliğinin sağlanmasının uygun ve güvenli hasta bakımın sağlanması ve sürdürülmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, Hasta Güvenliği, Ameliyathane.