ERROR ANALYSIS OF TURKISH STUDENTS’ ACQUSITION OF MANDARIN TONES AND THE RELEVANT TEACHING STRATEGIES


Ababaıkere H.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.13, no.73, pp.641-650, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 13 Issue: 73
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.17719/jisr.11104
  • Title of Journal : Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
  • Page Numbers: pp.641-650

Abstract

   Öz
   Bu çalışmada Çin’de öğrenim gören Türk öğrencilerin tek heceli ve çift heceli sözcüklerdeki tonlama becerileri sesletim programı ile araştırılması hedeflenmiştir. Praat 6.1.08 sesletim programı kullanılmış ve oluşturulan ölçek ile öğrencilerin seslettiği ton ile Modern Çincedeki ölçünlüleştirilmiş tonlama karşılaştırılmıştır. Ayrıca bu öğrencilerin tonlama öğrenim sırasında karşılaştıkları zorluklar ve ortak yanlışları derinlemesine araştırılarak yapılan yanlışların sebepleri belirlenmiş ve çıkan sonuca uygun öğretim stratejileri ve öneriler sunulmuştur.
   Araştırma sonuçlarına göre Türk öğrencilerin en sık olarak ikinci ton olan yükselen tonda yanlış yaptıkları ortaya çıkmıştır. Bu durum ana dilin, ikinci veya üçüncü dil olarak öğrenilen yabancı dile olumsuz aktarımı ile açıklanabilir, ayrıca Çin’in farklı bölgelerinde konuşulan lehçelerin Çince lehçesinden farklı olmasının etkisi de söz konusudur.
Öğrencilerin yanlış yapma nedenleri tespit edildikten sonra Türk öğrencilere ton öğretimi için öneriler sunulmuştur. Farklı tonların farklı anlamlarını karşılaştırarak öğretmek, öğrencilerin konuya olan ilgilerini daha da arttırabilirayrıca Türkçe günlük dil kullanımında vurgu amacıyla kullanılan tonlamalar ve Çincedeki tonlamalar karşılaştırılarak tonların daha iyi kavranmasını sağlayan teknikler uygulanabilir.
Anahtar Kelimeler: Türk Öğrenciler, Tonlama Öğretimi, Yanlış İncelemesi, Akustik Deneyi.