Gelişmekte Olan Toplumların Kamu Yönetiminde Reform Arayışları: Küreselleşme Olgusu Kapsamında Bir Değerlendirme


Ateş H. , Banazılı A. M.

1. Uluslararası İletişim ve Yönetim Bilimleri Kongresi, Malatya, Turkey, 26 September 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Malatya
  • Country: Turkey