24 Haziran Cumhurbaşkanı Seçiminde Adayların Sosyal Medya Stratejisi: Twitter


Creative Commons License

ÇAĞLAR İ. , Toker S., Erol M., Akdemir K. H.

Seta Yayınları, İstanbul, 2018

  • Yayın Türü: Kitap / Araştırma Kitabı
  • Basım Tarihi: 2018
  • Yayınevi: Seta Yayınları
  • Basıldığı Şehir: İstanbul

Özet

2000’lerde sosyal medya kitleleri önemli ölçüde etkileyen bir mecra halini almış ve bu durum sosyal medyayı siyasal iletişimin önemli bir aracı haline getirmiştir. Önceleri radyo ve televizyon gibi medya araçları ile kitlelere hitap etmeye çalışan siyasetçiler sosyal medyanın etki alanının artmasıyla beraber YouTube, Facebook, Twitter gibi platformları etkin şekilde kullanmaya başlamışlardır. Siyasilere kısa sürede geniş kitlelere hitap etme fırsatı vermesi, siyasetçiler ve halk arasında aracısız bir iletişim kurmayı kolaylaştırması, herkes için ücretsiz ve kolay ulaşılabilir bir platform olması nedeniyle sosyal medya ve siyaset arasındaki ilişki her geçen gün kuvvetlenmektedir. Dünyanın birçok yerinde seçim propagandaları sosyal medya üzerinden yapılmakta ve farklı ülkelerde yürütülen araştırmalar sosyal medya yönetimi başarılı olan siyasetçilerin halk tarafından daha çok benimsendiğini göstermektedir. Bu bağlamda Twitter siyasetçilerin propaganda amacıyla en fazla kullandığı sosyal medya platformlarının başında gelmektedir. Takipçi sayıları, gönderilerinin aldığı beğeni ve paylaşımlarına yapılan yorumlar siyasilerin popülaritesini artırmaya önemli katkı sunmaktadır. Bu rapor 24 Haziran 2018 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olan altı adayın Twitter üzerinden yürüttükleri sosyal medya stratejilerini incelemek üzere kaleme alınmıştır. Raporda 1 Mayıs- 24 Haziran 2018 aralığında cumhurbaşkanı adaylarının Twitter’daki takipçi sayıları, takipçi sayısı artış oranları, içerik analizinde belirlenen kriterlere göre gruplanan tweet içerikleri ve medya etkileşimleri dikkate alınarak her bir adayın sosyal medya stratejisi derinlemesine analiz edilmiştir. Rapor karşılaştırmalı bir şekilde tüm cumhurbaşkanı adaylarının Twitter kullanımları üzerinden sosyal medya stratejilerini değerlendirerek sosyal medyanın seçim sürecinde kazandığı etki alanına dikkat çekmeyi amaçlamaktadır. Elde edilen nitel ve nicel veriler Türkiye’de sosyal medya-siyaset ilişkisi üzerine oldukça kapsamlı ve etkili sonuçlar sunmaktadır. Raporun Türkiye’de bu alanda yapılacak başka çalışmalara katkıda bulunması ve beğenilerek okunması dileği ile…