Logostan Kurtulmak / 20. Yüzyıl Dramında Karşı-Anlatı


Akım Çınar M. S.

Habitus Kitap, İstanbul, 2022

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2022
  • Publisher: Habitus Kitap
  • City: İstanbul

Abstract

Metinden ayrıl. Merkezden sapmayı yaz. Yazma bir alanı kaplarken, onun dolaşmasını, yolundan sapmasını yaz.

Richard Foreman

Logostan Kurtulmak, tarihsel avangardlardan günümüze tiyatronun dil ile kurduğu ilişkiyi dramatik metin içinden araştırmaya soyunuyor. Logos-merkezcilik ve Batı metafiziği eleştirisi ekseninde, Aristotelesçi klasik anlatı tanımından hareketle, 20. yüzyıl tiyatrosundaki metin karşıtlığının esasında bir logos karşıtlığı olduğu öne sürülüyor.

Gertrude Stein, Samuel Beckett ve Richard Foreman oyunları mercek altına alınarak dramanın geçirdiği ontolojik dönüşüme ve 1970 sonrasının yeni metinsellik anlayışına odaklanılıyor. Böylece bugüne dair derin ve felsefi sorular oluşturulmaya çalışılıyor. O zaman en temelden başlayalım: Bir metin nedir? (Arka kapak yazısı)