Servet-i Fünûn Edebî Topluluğunun Dağılma Sürecinde ‘Şiirimiz’ Makalesi, The Article Named 'Our Poetry' in the Process of the Decay of Servet-i Fünun Literary,


Creative Commons License

Koçak A.

Türk Kültürü İncelemeler Dergisi (The Journal of Türkish Cultural Studies), no.28, pp.113-156, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2013
  • Title of Journal : Türk Kültürü İncelemeler Dergisi (The Journal of Türkish Cultural Studies)
  • Page Numbers: pp.113-156

Abstract

Poets and writers gathered around the magazine, called Servet-i Fünûn, and constituted a community known by the same name, have opened a new era achieving innovations and bringing new understanding, especially between the years 1896-1901, in the field of poetry and prose, particularly in language. However they have been criticized because of their fancy language with new words and adopting an understanding of literature away from the public. After a while, this community coming together around a particular understanding of literature and thought dissolved. The reason for the first crack to prepare the ground for dissolution of the community is the article of “Şiirimiz” (Our poetry) which belongs to A(yn) Nadir (Ali Ekrem). He wanted the article to be published in Servet-i Fünûn, but it was published after subjecting to censorship by Tevfik Fikret. In this article, we will not only try to find out the place of the article titled “Şiirimiz” among the literary discussions of that time, but also will critisize and compare the article as published in Servet-i Fünûn with its other version published afterwards in Malûmat. So we will publish for the first time the sections of “Şiirimiz” which have been remaining as it was published in Servet-i Fünûn.

 

Key Words: A(yn) Nâdir, Ali Ekrem, Servet-i Fünun, Malûmat, Şiirimiz, Decadence
 

Servet-i Fünûn dergisi etrafında toplanan ve aynı adla anılan edebiyat topluluğunu oluşturan şair ve yazarlar, özellikle 1896-1901 yılları arasında başta dil olmak üzere, nazım ve nesir sahasında yaptıkları yenilik ve getirdikleri yeni anlayışla bir çığır açmışlardır. Bununla beraber yeni kelimelerden müteşekkil süslü bir dil kullanmaları, halktan uzak bir edebiyat anlayışı getirmeleri yüzünden de eleştiriye uğramışlardır. Belli bir edebiyat ve düşünce anlayışı etrafında bir araya gelen bu topluluğun dağılmasına zemin hazırlayan ve ilk çatlağın oluşmasını sağlayan, A(yın) Nadir’in (Ali Ekrem) bu dergide yayımlanmasını istediği, ancak Tevfik Fikret tarafından sansüre tabi tutularak yayımlanmış olan “Şiirimiz” yazısıdır. Bu makalede, “Şiirimiz” unvanlı bu yazının dönemin edebî tartışmalarındaki yeri üzerinde durulacak, ardından hem Servet-i Funûn’da hem de sansüre uğradıktan sonra Malûmat’ta yayımlanan şekli değerlendirilecek, böylece makalenin Servet-i Fünûn’da yayımlandığı haliyle kalan bölümleri ilk defa yayımlanmış olacaktır.

 

Anahtar Kelimeler: A(yın) Nâdir, Ali Ekrem, Servet-i Fünûn, Malûmat, Şiirimiz, Dekadanlık.