SSCB DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE KIRGIZ TİYATROSUNUN OLUŞUMUNA TARİHLER, YAPITLAR VE ÖNEMLİ ŞAHSİYETLER ÜZERİNDEN GENEL BİR BAKIŞ


Creative Commons License

Mürseloğlu R.

Turkish Studies-Social Sciences, no.3, pp.849-863, 2019 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2019
  • Doi Number: 10.29228/turkishstudies.22817
  • Title of Journal : Turkish Studies-Social Sciences
  • Page Numbers: pp.849-863

Abstract

Sovyet yönetim sisteminin çöküşünden sonra gelen süreçte bağımsızlığını elde etmiş ülkelerin sahne sanatlarına getirdikleri yenilikler ciddi ve önemli araştırma konusudur. Türkiye’de dünya tiyatro tarihi çalışmalarına genel olarak baktığımızda, alan uzmanlarının daha çok Avrupa ve Kuzey Amerika tiyatro tarihi üzerine yoğunlaştıkları dikkat çekmektedir. Çoğunluğu Batı menşeli olan bu çalışmaların yanı sıra Rus tiyatrosu üzerine de bazı araştırmalara rastlamak mümkün. Ancak Sovyet yönetimindeki ülkelerin tiyatroları ile ilgili araştırma ve incelemelere neredeyse hiç yer verilmemiştir. Bu açığı gidermek amacıyla Kırgızistan’da tiyatronun gelişimi üzerine eldeki çalışma hazırlanmıştır. Türkiye’de konu üzerine bir araştırma olmadığı için bu çalışmada, Kırgız Tiyatrosu’nun belli bir dönemi derinlemesine ele alınmamıştır. Bunun yerine, SSCB yönetimi altında Kırgızistan’da tiyatro kültüründen başlayarak, SSCB sonrası ve bağımsızlığına kavuştuğu 25 yıllık sürece yer verilmiştir. Kırgız Tiyatrosu’nun bu süreçte geçirdiği aşamalar ve günümüze kadar olan gelişmeler, eğilimler tarihsel olarak oyun yazarları, oyuncular, yönetmenler, tiyatro toplulukları ve tiyatro yapıtları üzerinden ele alınmıştır. Araştırmada Kırgızistan Tiyatro tarihi hakkında genel bir bilgi vermek hedeflenmiştir. Bu sayede, okuyucunun Kırgızistan’da tiyatronun gelişimini, totaliter rejimin, komünizmin etkisi altındaki faaliyetlerini, kapitalizmin etkilerini, milli-öz tiyatro arayışlarını ve kendine dünya tiyatrosunda yer bulma çabalarını, sadece tarihler, oyunlar, tiyatro toplulukları ve önemli şahsiyetler üzerinden genel ve bütüncül bir perspektif ile algılaması amaçlanmıştır.