İnfundibulokiazmatik açı ve üçüncü ventrikül ön kısım yüksekliğinin preoperatif ve erken postoperatifölçümlerinin endoskopik üçüncü ventrikülostomininbaşarısını ölçmede ve takibindeki rolü


Creative Commons License

Gürbüz M. S. , Bayri Y., Dağçınar A., Bayraklı F., Doğrul R., Kaptanoğlu E., ...More

Türk Nöroşirürji Derneği 30. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 12 April 2016, pp.107

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.107

Abstract

Giriş ve Amaç: Endoskopik üçüncü ventrikülostomi (ETV) yapılan

hastalarda infundibulum ve kiazma arasındaki açının ve üçüncü ventrikül

ön kısım yüksekliğinin preoperatif ve erken postoperatif periyodik

ölçümlerinin ETV’nin başarısını ölçmedeki rolünün araştırılması.

Yöntem: ETV yapılan 54 yetişkin hastanın preoperatif ve postoperatif

CISS MRG tetkikleri retrospektif olarak incelendi. Preoperatif, postoperatif

24 saatlik, postoperatif 1 aylık ve postoperatif 1 yıllık MRG tetkiklerinde

üçüncü ventrikül ön kısım yüksekliği ve infundibulokiazmatik açı

ölçülerek, bu ölçümlerle ETV’nin başarısı arasındaki ilişki değerlendirildi.

Bulgular: Toplam 54 hastanın 48’inde (% 88,8) başarı sağlanırken

6’sında (%11,2) işlem başarısız kabul edildi. ETV’nin başarılı olduğu

hastalarda üçüncü ventrikül ön kısım yüksekliğinin işlemden sonra 24

saatte ortalama 14,7 mm’den 10,9 mm’ye (preoperatif değere göre % 25

azalma), 1 ay içinde 9,2 mm’ye (preoperatif değere gore % 37, bir önceki

değere göre % 15 azalma), bir yıl içinde ise 9 mm’ye (preoperatif değere

göre % 38, bir önceki değere göre % 2 azalma) düştüğü görüldü. ETV’nin

başarılı olduğu hastalarda infundibulokiazmatik açının işlemden sonra 24

saatte ortalama 115°’den 96°’ye (preoperatif değere göre % 16 azalma), 1 ay içinde 83°’ye (preoperatif değere göre % 27, bir önceki değere göre

% 13 azalma), bir yıl içinde ise 82°’ye (preoperatif değere göre % 28,

bir önceki değere göre % 1 azalma) düştüğü görüldü. ETV’nin başarısız

olduğu 6 hastanın 5’inde hem üçüncü ventrikül ön kısım yüksekliği hem

de infundibulokiazmatik açı ölçümlerinin değişmediği görüldü.

Tartışma ve Sonuç: İnfundibulokiazmatik açı ve üçüncü ventrikül ön

kısım yüksekliğinin erken postoperatif dönemde operasyon öncesine göre

azalması ETV’nin başarılı olacağını gösteren bir parametredir. Bu değerler

ETV yapılan hastalarda radyolojik takip parametreleri olarak kullanılabilir.

Anahtar Sözcükler: Açı, endoskopik üçüncü ventrikülostomi,

infundibulum, üçüncü ventrikül yüksekliği