Travma Nedeniyle Torakotomi Uygulanan Hastaların Analizi: Çok Merkezli Retrospektif Çalışma


Creative Commons License

Özpek A., Beyazadam D., Gök A. F. K. , Bulut S., Mekke Ş. K. , Taş O., ...Daha Fazla

12. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye, 9 - 13 Ekim 2019, ss.63

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.63

Özet

TARTIŞMA-SONUÇ: Travmalı hastada resüsitatif veya acil torakotomi gerekebilir ve hayat kurtarıcı olabilir. Künt

travmalarda başarı oranları düşük, penetran travmalarda ve özellikle delici-kesici alet yaralanmalarında ise başarı

oranları daha yüksektir.