PRIMARY SCHOOL TEACHERS’ PERCEPTION LEVEL OF THEIR STUDENTS’ UNWANTED BEHAVIORS


Creative Commons License

Özmen Z. K.

Turkish International Journal of Special Education and Guidance & Counceling, vol.1, no.1, pp.35-43, 2012 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 1 Issue: 1
  • Publication Date: 2012
  • Title of Journal : Turkish International Journal of Special Education and Guidance & Counceling
  • Page Numbers: pp.35-43

Abstract

This study was executed on purpose of analyzing elementary school teachers’ way of perception on student misbehaviours in terms of particular demographical qualities. Personal qualities and perception levels on misbehaviour for 365 elementary school teachers which are employed in Anatolian side of İstanbul in the academic year 2007-2008 were observed. Karakaş’s survey is applied as data collection tool. SPSS package software is used for the data analysis. Public school teachers, subject teachers, young teachers and the teachers whom classrooms are overpopulated have been confronting misbehaviours more than regular. Any significant correlation between the student misbehaviour and the teacher profile in terms of gender, marital status, number of children, age, major or grade was not found.

Keywords: elementary school, misbehaviour, teacher.  

Bu çalışma ilköğretim okulu öğretmenlerinin, öğrencilerin istenmeyen davranışlarını nasıl algıladıklarını bazı demografik özellikler açısından incelemek amacıyla yapılmıştır. 2007-2008 eğitim-öğretim yılında İstanbul ili Anadolu yakasında çalışan 365 ilköğretim öğretmeninin kişisel özellikleri ve istenmeyen davranışları algılama düzeyleri belirlenmiştir. Veri toplama aracı olarak Karakaş’ın geliştirdiği anket uygulanmıştır. Verilerin analizinde SPSS paket programı kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre; resmi ilköğretim okullarında çalışan öğretmenler, branş öğretmenleri, meslekte yeni olan öğretmenler ve sınıf mevcudu fazla olan öğretmenler istenmeyen davranışlarla daha fazla karşılaşmaktadır. Öğrencilerin istenmeyen davranışlarıyla öğretmenin cinsiyeti, medeni durumu, sahip olunan çocuk sayısı, yaşı, mezun olduğu bölüm ve okuttuğu sınıf arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.

Anahtar Kelimeler: ilköğretim, istenmeyen davranışlar, öğretmen.